Object

Available formats:

Download all

Title: M. Tullii Ciceronis Opera ad optimas editiones collata […] volumen tertium

:

M. Tullii Ciceronis Opera… publikacja, wydana w 1781 roku, w ramach słynnej kilkudziesięciotomowej seri wydań greckich i łacińskich autorów klasyczynych Bipont Editions, nazwanej tak od Bipontium, współczesnej łacińskiej nazwy Zweibrücken. Niniejszy tom zawiera trzecią część antologii dzieł wybitnego rzymskiego mówcy, filozofa i polityka Marka Tulliusza Cycerona, łac. Marcus Tullius Cicero (106 p.n.e. - 43 p.n.e). W młodości zdobył gruntowne wykształcenie retoryczne i filozoficzne w Rzymie i w Grecji oraz sprawował kolejne urzędy, których uwieńczeniem był konsulat w 63 roku. Podczas sprawowania tego urzędu Cyceron zdobył sławę jako pater patriae (ojciec ojczyzny) - po uratowaniu państwa od zamachu stanu. Już w starożytności sposób, w jakim posługiwał się językiem łacińskim, był uznawany za ideał, do którego powinni dążyć mówcy i pisarze. W średniowieczu na podstawie jego dzieł nauczano retoryki, a autorytet Cycerona w tej dziedzinie był uważany za niepodważalny. Dla humanistów stał się pisarzem wzorcowym, którego styl należało naśladować. Jego mowy, listy oraz teksty na temat retoryki i filozofii, uważane są za normę językową prozy łacińskiej. Cyceroński model używania języka przez wieki wpływał na rozwój kultur, które czerpały wzorce z klasycznej łaciny. Cyceron rozwinął prozę rzymską, a dziedzictwo filozofii greckiej przekazał następnym wiekom po łacinie. Jego dzieła były inspiracją dla twórczości europejskiej przez lata, po dziś dzień są żywe, a postać Cycerona nie jest obca współczesnej kulturze masowej, pojawiając się m.in. w powieściach i filmach. Niniejsza część zawiera wybrane mowy Cycerona, z pierwszego okresu działalności oratorskiej, obejmującego lata 81–66, czyli przemówienia wygłoszone do objęcia pretury. Mowy, w życiorysie mówcy stanowią, najbardziej twórczą dziedzinę aktywności publicznej. Dzięki zdolnościom retorycznym zrobił karierę polityczną, zyskał miano obrońcy chylącej się ku upadkowi republiki w Rzymie oraz sprawnego i prawego adwokata. Mowy przyniosły mu ponadczasową sławę wielkiego męża stanu, mędrca i obywatela. Tom mieści w sobie m.in.: mowę w sprawie Kwinkcjusza (łac.Pro Quinctio) - pierwszą opublikowana mowę Cycerona, wygłoszoną w trakcie procesu wytoczonego Sekstusowi Newiuszowi przez Publiusza Kwinkcjusza ok. roku 81 p.n.e., w sprawie o nieprawne zajęcie dóbr; mowę w obronie Sekstusa Roscjusza (łac.Pro Sexto Roscio Amerino), wygłoszoną w obronie oskarżonego o ojcobójstwo Sekstusza Rocjusza (ok. 80 p.n.e.), która ze względu na odważnie poruszony wątek polityczny przyniosła autorowi rozgłos i uznanie; mowy oskarżycielskie Cycerona w procesie o nadużycia finansowe w roku 70 p.n.e., namiestnika Sycylii Gajusza Werresa (łac In Verrem) etc.

:

ex Typographia Societatis

Place_of_issue:

Biponti (Zweibrücken)

:

oai:dlibra.bibliotekaelblaska.pl:66141

:

92468/3

:

lat

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

Object collections:

Last modified:

Sep 13, 2021

In our library since:

Sep 13, 2021

Number of object content hits:

0

Number of object content views in PDF format

0

Number of object content views in PDF czarno-biały format

0

All available object's versions:

https://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/publication/71977

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information