Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Preuβische Landarbeiterschaft Ihre Entwicklung von der Gründung des Ordensstaates bis zur Gegenwart

:

Dysertacja naukowa pisana w celu uzyskania stopnia doktora, wydana w Królewcu w 1926 roku autorstwa Evalotte Preuss (1900 -?) .Tematyka pracy doktorskiej koncentruje się na zagadnieniu rozwoju pruskiego rolnictwa i ewaluacji stanu chłopskiego począwszy od czasów powstania państwa zakonu krzyżackiego do czasów współczesnych autorce opracowania, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. modelu pruskiego uwłaszczenia chłopów, polegającego na zachowaniu wielkiej własności ziemskiej i wykupie włościan z pańszczyzny z nadaniem im ziemi na własność. Uwłaszczenie było niezbędnym warunkiem wkroczenia na drogę rozwoju kapitalistycznego, uwalniało bowiem chłopów od poddaństwa, przywiązania do ziemi, sądownictwa dominialnego i pozwalało zasilić rozwijające się miasta oraz przemysł. Ponadto oznaczało modernizację i unowocześnianie samego rolnictwa. Praca została złożona na Wydziale Prawa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Albrechta w Królewcu (zwyczajowo Albertyna lubAlbertina , niem. Albertus-Universität Königsberg) – uczelni istniejącej w latach 1544–1945, jedynym uniwersytecie w Księstwie Pruskim i jednym z najważniejszych w I Rzeczypospolitej. Po oderwaniu Prus od Polski (w 1657 roku) Albertyna pozostała największym ośrodkiem akademickim w Prusach Wschodnich do końca ich istnienia. Recenzentem rozprawy doktorskiej był prof. dr Teschemacher.

Place_of_issue:

Königsberg

:

application/pdf

:

oai:dlibra.bibliotekaelblaska.pl:64397

:

34838

:

ger

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Dec 11, 2018

Number of object content hits:

9

Number of object content views in PDF format

2

All available object's versions:

https://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/publication/69678

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information