Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Der Weichselhandel im XVI. Jahrhundert

:

Dysertacja naukowa pisana w celu uzyskania naukowego stopnia doktora, wydana w 1927 roku autorstwa Roberta Ernsta Rathsa. Praca została złożona na Uniwersytecie w Marburgu (niem. Philipps-Universität Marburg) – szkole wyższej założonej w 1527 roku jako drugi protestancki uniwersytet na świecie, po uniwersytecie w Legnicy. Uczelnia nosi imię jednego z głównych politycznych liderów reformacji w Rzeszy w XVI wieku Filipa Wielkodusznego (niem. Philipp der Großmütige). Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest zagadnienie handlu wiślanego w XVI wieku. Pierwsza część pracy koncentruje się na opisie rozwoju handlu wiślanego w dobie panowania zakonu krzyżackiego (1230-1466) oraz w okresie od zawarcia drugiego pokoju toruńskiego (1466) kończącego wojnę trzynastoletnią do końca XV wieku. Drugi rozdział poświęcony jest rozkwitowi handlu wiślanego i wymianie handlowej w XVI wieku. Publikacja zawiera oryginalne analizy, dane statystyczne i wyniki autora, wnoszące istotne treści w tematyce rozwoju handlu wykorzystującego rzekę Wisłę w okresie XVI wieku. Wisła była najważniejszą śródlądową drogą wodną w Polsce przedrozbiorowej, gdyż poprzez swoją sieć dopływów łączyła centrum i południe kraju z głównym polskim portem morskim – Gdańskiem. Chociaż w polskim handlu spławnym pewne znaczenie posiadały również porty morskie w Elblągu, Rydze, Królewcu i Szczecinie, to Gdańsk był portem poprzez Wisłę najlepiej skomunikowanym z zapleczem krajowym: Wielkopolską, Kujawami, Mazowszem, Podlasiem ,a nawet tak odległymi regionami jak Małopolska, Podole czy Wołyń. Znaczenie Wisły jako szlaku transportowego towarów masowych wzrastało począwszy od XIV wieku. Za „złoty okres” transportu wiślanego uznaje się 300 lat kontroli Polski nad ujściem Wisły (1466-1772). Apogeum przypada dokładnie w połowie tego okresu dziejowego w 1618 r., kiedy w porcie gdańskim zanotowano najwyższe ilości spławianych dolną Wisłą towarów. Na ten wywóz składało się przede wszystkim zboże, a ponadto drewno, smoła drzewna etc. Ujście Wisły było w tej epoce podstawowym źródłem zaopatrzenia Europy Zachodniej w te produkty, a Polskę określano „spichlerzem Europy i magazynem materiałów do budowy statków”.

:

Druckerei Concordia Sp. Ake.

Place_of_issue:

Marburg

:

application/pdf

:

oai:dlibra.bibliotekaelblaska.pl:64271

:

34802

:

ger

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej

Object collections:

Last modified:

Sep 13, 2018

In our library since:

Sep 13, 2018

Number of object content hits:

9

Number of object content views in PDF format

8

All available object's versions:

https://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/publication/69577

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information