Obiekt

Tytuł: Beyträge zur Beförderung des vernünftigen Denkens in der Religion

Data wydania:

1780-1802

Rodzaj dokumentu:

czasopismo

Opis:

Czasopismo koncentrujące się na zagadnieniach szeroko pojętej religii, doktryn i systemów religijnych, zawierające szeroki zbiór filozoficzno-religijnych opracowań, rozpraw, esejów, rozważań, moralitetów z dziedziny teologii, dogmatyki, filozofii, moralności, historii kościoła itd. Tematyka publikacji jest niezwykle bogata i różnorodna. W kolejnych zeszytach znaleźć możemy m.in. zagadnienia związane z nurtami i światopoglądami filozoficzno-religijnymi (np. deizm, teozofia, millenaryzm), analizy tekstów biblijnych, psalmów, listów apostolskich, wyjaśnienia istoty boskości, problematykę wieczności, wiary, ateizmu, wpływu religii na moralność człowieka, problematykę przemocy, historię Jezusa, kwestie dotyczące świętej księgi hinduizmu, judaizmu, Eddy starszej – najstarszego zabytku piśmiennictwa islandzkiego, będącego zbiorem pieśni poświęconych bogom mitycznym itd. W zbiorach Bibliotek Elbląskiej znajdują się publikacje z lat 1780-1785, 1787, 1789, 1790-1791, 1793, 1801-1802. Edytorem (redaktorem) periodyku do 1793 roku był Heinrich Corrodi (1752-1793) – profesor praw natury i nauki o moralności. Publikacje z lat 1801-1802, wydane już po śmierci pierwszego redaktora stanowią kontynuację poprzednich wydań, pod nieco zmienionym tytułem „Neue Beyträge zur Beförderung des vernünftigen Denkens in der Religion”. Opracowanie z 1801 roku, poświęcone jest pamięci zmarłego w 1793 roku Heinricha Corrodi i zawiera m.in. jego obszerną biografię.

Sygnatura:

010462

Język:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

Nazwa wydania Data
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji