Object

Title: Verordnung mittelst welcher die Vorschriften des Allgemeinen Landrechts P.2, Tit.15, Abschnitt 4., vom Postregal berischtiget und erläutert werden.

:

Rozporządzenie króla pruskiego Fryderyka Wilhelma z 1804 roku korygujące, regulujące i wyjaśniające regulacje prawne obowiązujące w powszechnym pruskim prawie krajowym, związane z prawem pocztowym. Z uwagi na fakt, iż w powszechnym prawie krajowym (Landrecht - "pruskie prawo krajowe", oficjalnie "Powszechne prawo krajowe dla państw królewsko-pruskich"– powszechny kodeks obowiązujący w Prusach od 1794 do 1900 r.) zauważono odstępstwa i odchylenia od obowiązujących reguł w zakresie prawa pocztowego, dekretem króla pruskiego wprowadzono zmiany i uzupełnienia (odnosząc się do konkretnych artykułów i paragrafów), dla ujednolicenia i unormowania obowiązującego prawa. Zmiany i uzupełnienia dotyczyły m.in. przesyłek pocztowych, paczek, zalakowanej i zamkniętej korespondencji, działalności gońców (posłańców pocztowych) itp. W tekście zamieszczono obowiązujące paragrafy w punktach 1-15. Fryderyk II Hohenzollern zwany Fryderykiem Wielkim (1712-1786), król Prus - wprowadzał wiele nowych rozporządzeń. Wśród wielu dokumentów ukazały się: edykty, patenty, reskrypty, przepisy, rozporządzenia etc. Wszystkie ukazujące się dokumenty sygnowane pieczęcią królewską, w powielanych kopiach zastępowano skrótem „L.S”[łac. loco sigilli] - napisem potwierdzającym opatrzenie ich oryginałów pieczęciami. Rozporządzenie dotyczące prawa pocztowego potwierdzili 12 czerwca 1804 r. Berlinie (poniżej pieczęci) Goldbeck oraz Schulenburg. Typ oprawy (materiał): papier, obleczenie – niebieskie, krawędzie - przycięte. Format bibliograficzny: 2. W 2012 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza zbioru starych druków XVIII w. Biblioteki Elbląskiej”. Dokument współoprawny z innymi drukami (klocek introligatorski), sygn. Pol.8.III.2457-Pol.8.III.2491.

:

gedruckt bey Georg Decker

Place_of_issue:

Berlin

:

application/pdf

:

oai:dlibra.bibliotekaelblaska.pl:63296

:

Pol.8.III.2487

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

Object collections:

Last modified:

Feb 5, 2018

In our library since:

Feb 5, 2018

Number of object content hits:

2

Number of object content views in PDF format

2

All available object's versions:

https://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/publication/68717

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information