Object

Title: Militär-Wochenblatt : unabhängige Zeitschrift für die deutsche Wehrmacht, 1927

:

Tygodnik militarny był wiodącym czasopismem wojskowym przeznaczonym dla wojsk lądowych, marynarki i lotnictwa, ukazywał się w latach 1816-1942 w Berlinie. Czasopismo założone w 1816 r. przez pułkownika Rühle von Lilienstern (1780-1847)- szefa Departamentu Historii Wojskowości Pruskiego Sztabu Generalnego i Karla von Deckera (1784-1844)- szefa biura topograficznego Sztabu Generalnego. Magazyn otrzymał zgodę Ministerstwa Wojny na publikację oficjalnych dekretów i osobistych wiadomości pruskiego korpusu oficerskiego. Magazyn cieszył się dużym zainteresowaniem wśród czytelników. Zakres tematyczny czasopisma obejmował zagadnienia z zakresu wojskowości, koncentrował się m.in. na tematyce historii wojen i sztuki wojennej, zjawiskach społecznych i ekonomicznych związanych z prowadzeniem działań militarnych, technikach i polityce militarnej, analizie i opisie konfliktów i działań zbrojnych, uzbrojenia, rodzajów broni i wyposażenia. Gazeta zwierała przegląd prasy i literatury fachowej, aktualności z kraju i ze świata, opisy zmian personalnych w armii, opisy obowiązujących regulacji prawnych. Materiały uzupełniano zdjęciami oraz szkicami sytuacyjnymi, dodatkowo na końcu każdego zeszytu dołączano liczne reklamy. Biblioteka Elbląska posiada roczniki z lat 1926-1930 oraz dodatek (suplement) z 1850 r. "Operationen und Gefechts=Berichte aus dem Feldzuge in der Rhein-Pfalz und im Grossherzogthum Baden im Jahre 1849: Beiheft zum Militair=Wochenblatt" - w którym znalazły się szczegółowe raporty różnych formacji wojskowych (na różnych szczeblach dowodzenia), m.in. raporty dywizji, kompanii, batalionów, regimentów czy oddziałów wchodzących w skład korpusów armii. Raporty szczegółowo opisują (m.in. godzinowo) bitwy (starcia) pod Michelbach, Gernsbach, kanonadę (ostrzał) pod Steinmauern, bitwy nad Feuerbach i Sirsschgrunde, bitwę między Kuppenheim i Muggensturm itd. Czasopismo wydawane przez Ernsta Siegfrieda Mittlera (1785–1870), pod redakcją Constantina von Altrock. W okresie wydawania czasopisma redaktorami byli m.in. Johann Christian August Wagner, Eduard von Fransecky, Karl Rudolf von Ollech, Gustav von Stiehle, Julius von Verdy du Vernois, Eggert Ludwig von Estorff, Georg Wetzell. Układ treści w tygodniku - dwukolumnowy, paginacja ciągła w obrębie dwóch kolejnych rocznikach.

:

Verlag von E. S. Mittler & Sohn

Place_of_issue:

Berlin

:

012230

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

Object collections:

Last modified:

Oct 11, 2018

All available object's versions:

https://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/publication/67956

Show description in RDF format:

RDF

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information