Object

Title: Verzeichnis der Mitglieder der Königlichen Physikalisch-Ökonomischen Gesellschaft, 1871

:

Roczniki wydawane przez Towarzystwo Fizyczno-Ekonomiczne w Królewcu (towarzystwo założone w 1790 r.) obejmowały swoim zakresem tematycznym różnorodne dziedziny, m.in. botanikę, biologię, geografię, archeologię, historię, medycynę, fizykę, astronomię etc. Czasopismo ukazywało się w latach 1860–1939, przyczyniając się do rozpowszechnienia wiedzy poprzez rzetelne opracowania, przyczynki, prace prowadzone przez badaczy i naukowców z różnych dziedzin nauki. Wśród opracowań znalazły się wyniki badań geologicznych prowadzonych pod kątem występowania bursztynu w rejonie Gdańska. Prowadzili je związani z towarzystwem geolodzy: Berendt (1866), Zaddach (1869), oraz Klebs (1883), który współpracował również z firmą „Stantien & Becker” będącą w owym czasie potentatem w dziedzinie eksploatacji bursztynu. Ważną rolę w rozpoznaniu złóż bursztynu odegrał sekretarz Królewskiego Towarzystwa Fizyczno-Ekonomicznego w Królewcu geolog dr Ernst Gustaw Zaddach. W latach 1860–1866 Zaddach prowadził badania geologiczne na Półwyspie Sambijskim. Wynikiem szczegółowych badań było ustalenie genezy i stratygrafii złóż bursztynu. Zdaniem Zaddacha (1867) złoże bursztynu na Półwyspie Sambijskim jest złożem wtórnym, a ląd na którym rosły lasy bursztynowe był położony na terenie dzisiejszego Bałtyku i rozciągał się od dzisiejszej Sambii, po wyspy Bornholm, Gotlandię i Jaremę. W roku 1868 na zlecenie pruskiego Ministerstwa Handlu i Przemysłu Zaddach prowadził badania geologiczne pod kątem występowania bursztynu w okolicach Gdańska. Wyniki jego badań zostały opublikowane w 1869 r. w roczniku Królewskiego Towarzystwa Fizyczno-Ekonomicznego. W każdym z roczników oprócz rozpraw naukowych znaleźć można sprawozdania z posiedzeń towarzystwa, dodatki, spis treści, tablice (w tym kolor.), mapy, rysunki. W roczniku z 1878 r. - w sprawozdaniu towarzystwa z 4 października 1878 roku znajdujemy nazwisko prof. dr Angera Siegfrieda (przewodniczącego Elbląskiego Towarzystwa Starożytności w latach 1876-1883) i informacje o odkryciach, badaniach grobowców i znaleziskach w okolicach Elbląga. Publikacja wymienia również nazwisko innego elblążanina - Eduarda Hildebrandta, aptekarza z Elbląga, wskazując tym samym licznych honorowych członków towarzystwa. W tym samym roczniku znajdziemy rozprawę o odbiegającym od normy owłosieniu u ludzi (wraz z tablicami) oraz traktat o cmentarzyskach Prus Wschodnich. Czasopismo wydawane w Królewcu przez Commissionbei Wilhelm Koch obfitowało w niezwykle szerokie spektrum zagadnień jakimi zajmowali się członkowie towarzystwa. Na kartach tytułowych czasopisma pieczęć Miejskiej Biblioteki miasta Elblaga.

:

Commission bei Wilhelm Koch

Place_of_issue:

Königsberg

:

application/pdf

:

oai:dlibra.bibliotekaelblaska.pl:62465

:

012225

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

Object collections:

Last modified:

Oct 15, 2018

In our library since:

Dec 13, 2017

Number of object content hits:

11

Number of object content views in PDF format

11

All available object's versions:

https://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/publication/67873

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information