Object

Title: Bundes-Gesetzblatt des Norddeutschen Bundes, 1867

:

Federalny Dziennik Ustaw Związku Północnoniemieckiego został wprowadzony przez rozporządzenie w Dzienniku Ustaw dla Konfederacji Północnoniemieckiej z dnia 26 lipca 1867 roku i służył do ogłaszania ustaw federalnych oraz rozporządzeń (wraz z wcześniejszymi ustawami, rozporządzeniami od 1845 roku) Prezydencji Federalnej. Dziennik Ustaw Federacji (podobnie jak dzienniki nam współczesne) był dziennikiem urzędowym i pełnił rolę publikatora aktów prawnych. Miejscem emisji był Berlin, wydawnictwo: Vereinigte Gesetz-Sammlungs-Debits- und Zeitungs-Komtoir, drukarnia - Der Königlichen Geheimen Ober-Hofbuchdruckerei. Dzienniki prezentują chronologiczny przegląd wszystkich ustaw i rozporządzeń zamieszczonych w dziennikach konfederacji w latach 1867 (nr 1-14), 1868 (nr 1-35), 1869 (1-40) sporządzonych w formie paragrafów, dodatków oraz zestawień tabelarycznych. W pierwszym numerze, który ukazał się 2 sierpnia 1867 r. opublikowana została Konstytucja Konfederacji Północnoniemieckiej, zaś w Nr 12 - projektowany budżet Federacji Północnoniemieckiej na 1868 rok. Wśród aktów prawnych publikowanych w 1868 roku znaleźć można m.in. umowę o przyjaźni, handlu i żegludze między Konfederacją Północnoniemiecką a Republiką Liberii, konwencje (umowy) pocztowe pomiędzy Konfederacją a innymi państwami, prawo dotyczące pobierania opłaty od produkcji spirytusu na ziemiach Hohenzollernów, prawo dotyczące zamknięcia i ograniczenia działalności kasyn publicznych itd. Wśród aktów prawnych publikowanych w 1869 roku znajdziemy umowę między Konfederacją Północnoniemiecką a Szwajcarią w sprawie wzajemnej ochrony prawa do dzieł literackich i dzieł sztuki, umowę między Konfederacją Północnoniemiecką a Włochami o wzajemną ochronę prawa do utworów literackich i artystycznych, prawo wyborcze do Reichstagu w Konfederacji Północnoniemieckiej etc. Dziennik Ustaw Związku Północnoniemieckiego przestał się ukazywać w styczniu 1871 roku. Po nim wydawano w latach 1871-1945 - Dziennik Ustaw Rzeszy, urzędowy biuletyn Rzeszy Niemieckiej. Dzienniki zaopatrzone w chronologiczny wykaz (w/g dat) najważniejszych ustaw (własna paginacja), dodatki oraz indeksy alfabetyczne (również z odrębną paginacją). Biblioteka Elbląska w swoich zbiorach posiada roczniki ustaw z lat 1867-1869.

:

Vereinigte Gesetz-Sammlungs-Debits- und Zeitungs-Komtoir

Place_of_issue:

Berlin

:

012292

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2017

All available object's versions:

https://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/publication/67440

Show description in RDF format:

RDF

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information