Object

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title: Książeczka Kontrolna BiHP, ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy - broszura

:

Wśród wielu dokumentów dostępnych na naszych stronach internetowych dotyczących Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w elbląskich zakładach pracy, posiadamy bardzo ciekawy. Pochodzący od największego miejskiego pracodawcy w latach 70-tych - Zakładów Mechanicznych popularnie zwanego - Zamechem. Z 1975 roku pochodzi broszurka, małego formatu, jako druk ścisłego zarachowania, w której wyrywanie kartek było zabronione (poza upoważnionymi do tego organami). Napis na okładce wewnętrznej informował: przystępując do pracy musisz być zakwalifikowany przez lekarza zakładowego, poinstruowany wstępnie przez dział BiHP, przeszkolony przez Mistrza oraz upoważniony przez Kierownika Wydziału. Dalej znajdowało się miejsce na dane osobowe właściciela książeczki wraz z numerem przepustki oraz artykuł 60 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Następnie w tabeli znalazły się dane dotyczące krwi i otrzymanych surowic. Tabela z badaniami okresowymi i odbytymi szkoleniami BHP oraz wyciąg z podstawowych aktów prawnych (w tym przypadku z ustawy z dnia 30 marca 1965 roku o bezpieczeństwie i higienie pracy) wraz z definicją wypadku. Główną treść stanowiły ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące pracowników firmy "Zamech". Przepisy te zatwierdziło Prezydium Rady Robotniczej z dnia 4 października 1968 roku. Ostatnie kartki dokumentu zajmowała rubryka - Uwagi organów kontrolnych, w tym udzielone i przez kogo ostrzeżenia oraz 8 ponumerowanych specjalnych odcinków do wyrywania w celu przesłania ich do zakładowego działu BHP (w razie przekroczenia przepisów przez właściciela książeczki). Dokument kończyły 3 wycinki przeznaczone dla działów - Kadr, BHP i Kierownika Wydziału po odebraniu książeczki przez pracownika, podpisaniu dokumentu przez niego i obietnicy okazywania go na żądanie Organów Kontrolnych. Na wycinkach przeznaczonych - dla Kadr, z drugiej strony widnieje napis - Dołączyć do akt osobowych, a na wycinku działu BHP - Dołączyć do kontrolnej karty BHP. Na ostatniej stronie okładki oprócz tekstu - "udziel poszkodowanemu pierwszej pomocy", widniał spis wewnętrznych i zewnętrznych ważniejszych telefonów ratunkowych.

Place_of_issue:

Elbląg

:

application/pdf

:

oai:dlibra.bibliotekaelblaska.pl:60792

:

DŻS - X

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej

Object collections:

Last modified:

Oct 25, 2017

In our library since:

Oct 24, 2017

Number of object content hits:

2

Number of object content views in PDF format

2

All available object's versions:

https://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/publication/66123

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information