Object

Title: Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin

:

Sprawozdania Królewsko-Pruskiej Akademii Nauk w Berlinie z lat 1890-1906, 1908-1909, 1913. Akademia utworzona została w Berlinie w 1700 jako Książęco-Pruskie Towarzystwo Naukowe (Kurfürstlich-Brandenburgische Societät der Wissenschaften), a wraz z koronacją Fryderyka I na króla "w Prusach" przemianowana została na Königlich-Preußische Sozietät der Wissenschaften (Królewsko-Pruskie Towarzystwo Naukowe). Akademia otrzymała statut dopiero w 1710 e., a rok później nastąpiło jej uroczyste otwarcie. W 1744 r. Sozietät der Wissenschaften połaczyło się z Nouvelle Société Littéraire, stając się właściwą akademią. Do zasług instytucji należało popieranie nauki, m. in. poprzez przyznawanie nagród za rozwiązanie nierozwiązanych do tej pory problemów naukowych. Do członków akademii należeli tak znamienici uczeni i twórcy kultury, jak Leibniz, Kant, Herder, Wolter, Diderot, Lessing. Niemalże od początku istnienia akademii jej członkowie byli podzieleni na tematyczne "klasy". Numery ze zbiorów BE to sprawozdania klasy filozoficzno-historycznej bądź z posiedzeń ogólnych, na których spotykali się wszyscy członkowie. Każde sprawozdanie ma charakter artykułu naukowego. Współoprawne roczniki zaopatrzone są w znaki własnościowe na wyklejce bądź stronie tytułowej (roczniki 1890 -1903 - pieczęć elbląskiego archiwisty i bibliotekarza Leonharda Neubaura (1847-1917), rocznik 1901-1913 pieczęć seminarium archeologicznego i muzeum uniwersytetu Albertyna w Królewcu.

:

Georg Reimer

Place_of_issue:

[Berlin]

:

010667

:

ger ; eng

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

Object collections:

Last modified:

Oct 10, 2018

All available object's versions:

https://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/publication/60101

Show description in RDF format:

RDF

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information