Object

Available formats:

Download all

Title: Ausführliche Katechisationen über den Hannoverischen Landeskatechismus […] Dritter Theil

:

Ausführliche Katechisationen über den Hannoverischen Landeskatechismus (Getynga, 1804) - trzecia część obszernej publikacji podejmującej kwestię katechizacji dzieci i młodzieży w oparciu o katechizm hanowerski, której autorem jest niemiecki teolog protestancki i duchowny Johann Friedrich Christoph Gräffe (1754-1816). Pochodzący z pobożnej rodziny mieszczańskiej, od najmłodszych lat przeznaczony przez rodziców do stanu duchownego, kształcony był w szkołach w rodzinnym mieście. Po ukończeniu nauki w Göttinger Gymnasium studiował filologię, filozofię i teologię na Uniwersytecie w Getyndze (1770-1775). W 1784 roku został wiejskim proboszczem we wsi Obernjesa, w powiecie Göttingen. W tym samy roku uzyskał tytuł magistra i habilitację. Poza pracą duszpasterską był wykładowcą katechetyki oraz filozofii Platona i Kanta na Uniwersytecie w Getyndze. W 1792 roku ostatecznie przeniósł się z powrotem do Getyngi. Został kaznodzieją w St. Albanikirche i kontynuował nauczanie na uniwersytecie. W 1797 roku Gräffe uzyskał stopień doktora teologii na Uniwersytecie w Helmstedt na podstawie rozprawy „De miraculorum natura”. W 1802 został mianowany superintendentem w Getyndze i inspektorem królewskiego instytutu duszpasterskiego. Poza pracą duszpasterską znajdował czas na pilne studia i działalność literacko -publicystyczną. Wydawał kilka czasopism m.in. od 1789 roku „Neueste katechetische Magazyn”, od 1793 roku „Katechetische Journal” i od 1796 roku „Neue Journal für Katechetik und Pedagogik”. Niniejsza, trzecia część publikacji stanowi swoisty katechetyczny materiał dydaktyczny i zawiera przygotowane w formie dialogu prowadzonego między katechetą a dziećmi scenariusze kolejnych czternastu katechez mających na celu wprowadzenie dzieci i młodzieży w pełnię życia chrześcijańskiego i ukształtowania w nich prawidłowego obrazu Boga. Co z kolei decyduje o wszystkich wymiarach religijności: warunkuje wiarę, modlitwę, udział w liturgii, życie moralne, sposób zaangażowania we wspólnotę parafialną etc. Prezentowany materiał dydaktyczny odnosi się w niniejszej części m.in. do: uświęcenia jako dzieła Boga Ojca, Boga Syna (Jezusa Chrystusa) i Boga Ducha Świętego dokonywanego w życiu nowo narodzonego człowieka, którego efektem jest stopniowa zmiana jego życia na obraz i podobieństwo Boga; grzechu, żalu i pokuty za grzechy; dążenia do poprawy i doskonalenia jako elementu pokuty; prawdziwej pobożności; stanu po śmierci; nieśmiertelności wynikającej z dobroci i mądrości Boga; wiary w Chrystusa; nieba; piekła; miłości, wdzięczności i wierności wobec Boga; obowiązków i cnót chrześcijanina etc.

:

bei Vandenhoek und Ruprecht

Place_of_issue:

Göttingen

:

oai:dlibra.bibliotekaelblaska.pl:67317

:

KD.2220.3

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

Object collections:

Last modified:

Mar 2, 2023

In our library since:

Mar 2, 2023

Number of object content hits:

19

Number of object content views in PDF format

12

Number of object content views in PDF czarno-biały format

7

All available object's versions:

https://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/publication/72730

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information