Object

Planned object

Title: Szósty Sportowy Turniej Miast i Gmin 2000 r. regulamin - broszura

:

W Bibliotece Elbląskiej w jej zbiorach Dokumentów Życia Społecznego (źródła historyczne dotyczące naszych czasów lecz gromadzonych tylko przez biblioteki, bo są to wszelkiego rodzaju foldery, informatory, zdjęcia, bilety, legitymacje, programy teatralne, afisze czy plakaty).[nbsp] Znajdziemy broszurę p.t: „Szósty Sportowy Turniej Miast i Gmin 2000 r. - regulamin”, na okładce znajdziemy również informację, iż turniej ten znajduje się pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego. W środku treści znajdziemy informację o celu turnieju, terminie i miejscu, oraz o organizatorach na szczeblu miast i gmin, był to Samorząd Terytorialny. Na szczeblu wojewódzkim Wojewódzkie Komisje powoływane przez Marszałka Sejmiku Wojewódzkiego. Natomiast nadzór i koordynację obejmują Krajowa Federacja „Sportu dla wszystkich”, Zarząd Główny Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, które powołują wspólnie Krajową Komisję „Sportowego Turnieju Miast i Gmin”. Z dalszych informacji wynikało, jak i gdzie należało się zgłaszać, ocenie wyników, nagrodach i wyróżnieniach a także o uwagach kocowych. Tam też znajdowały się przykładowe formularze zgłoszenia, informacji o przebiegu turnieju, informacji zbiorczej oraz podziale na grupy związanej z liczbą mieszkańców, jak również wyniki turnieju z 1999 roku.

Place_of_issue:

Warszawa

:

DŻS – XII.7

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej

Object collections:

Last modified:

Jun 22, 2020

All available object's versions:

https://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/publication/71254

Show description in RDF format:

RDF

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information