Object

Title: Ueber das Autorschicksal des Verfassers des Buchs : Ueber die Ehe- der Lebensläufe nach aufsteigender Linie u. a. m. Eine Beilage zu den benannten Schriften

:

Publikacja wydana w 1797 roku w Królewcu (niem. Königsberg) opisująca życie i twórczość Theodora Gottlieba von Hippel (1741-1796) - pruskiego urzędnika państwowego i pisarza epoki późnego Oświecenia. Autorem dokumentu jest Ludwig Ernst von Borowski (1740-1831) - niemiecki duchowny protestancki, superintendent, od 1816 roku biskup, a następnie od 1829 roku arcybiskup, odznaczony w 1831 roku Orderem Orła Czarnego. Opracowanie obok biografii Theodora Gottlieba von Hippel zawiera opis utworów stanowiących część jego bogatej spuścizny literackiej m.in. Der Mann nach der Uhr, Die ungewöhnlichen Nebenbuhler, Geistliche Lieder, Über die Ehe, Lebensläufe nach aufsteigender linie nebst Beilagen A,B,C, Die ungewöhnlichen Nebenbuhler, Über die bürgerliche Verbesserung der Weiber etc. Theodor Gottlieb von Hippel był jedną z głównych postaci reprezentujących w Królewcu środowisko naukowo-artystyczne skupione wokół Immanuela Kanta (1724-1804). W okresie studiów podjął pierwsze próby twórczości literackiej, a także angażował się intensywnie w działalność w królewieckiej loży wolnomularskiej Zu den drei Kronen, której był głównym mówcą. W pruskiej administracji państwowej sprawował wysokie funkcje w urzędach państwowych i miejskich. W 1771 roku otrzymał stanowisko adwokata przy Trybunale Dworskim w Królewcu, w 1773 radcy kryminalnego a w 1780 roku stanowisko sędziego Dworskiego Trybunału Kryminalnego (Hofalsrichter und Kriminaldirektor). W tym samym roku Hippel mianowany został burmistrzem Królewca przez króla Fryderyka II, a w roku 1786, już przez króla Fryderyka Wilhelma II prezydentem tego miasta oraz otrzymał tytuł tajnego radcy. Z jego polecenia nakazano zainstalowanie na zamku królewieckim absolutnej nowinki technicznej owych czasów jaką był piorunochron. Za jego sprawą zreformowano funkcjonowanie takich służb miejskich jak straż pożarna oraz policja. W latach osiemdziesiątych XVIII wieku Hippel był aktywnym członkiem wschodniopruskiej komisji, powołanej do wypracowania nowoczesnego kodeksu prawnego, który wszedł w życie w roku 1794 jako Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten (Powszechne Pruskie Prawo Krajowe). Równolegle z działalnością w administracji publicznej zajmował się twórczością literacką był m.in. twórcą traktatów moralnych i politycznych, w których objawił się m.in. jako pionierski propagator idei emancypacji kobiet. Niepowodzenie wczesnych sztuk oraz krytyczne uwagi Lessinga dotyczące komedii Der Mann nach der Uhr skłoniły młodego autora do publikowania utworów bez podawania swego nazwiska. Największy rozgłos u współczesnych uzyskała teatrologia Lebensläufe nach aufsteigender linie nebst Beilagen A,B,C. Dwa traktaty popularnonaukowe: Über die Ehe a przede wszystkim Über die bürgerliche Verbesserung der Weiber budziły wielkie zainteresowanie zarówno w momencie ukazania się jak i w okresach późniejszych. Powodem było rewolucyjne podejście autora do kwestii równouprawnienia kobiet. O ile w rozprawie Über die Ehe Hippel w dużej mierze pozostawał jeszcze zwolennikiem tradycyjnego modelu małżeństwa i jasnego podziału ról na męskie i żeńskie, o tyle w dziele Über die bürgerliche Verbesserung der Weiber opowiadał się za tym, by pozycja kobiety w społeczeństwie uległa znaczącej transformacji. Postulował, by „druga płeć” odzyskała swą godność poprzez wykorzystanie należnych jej praw i mogła przemówić wreszcie w społeczeństwie pełnym głosem. Swymi rozprawami Hippel wpisał się w żywy dyskurs wśród oświeconych, prowadzony w przededniu i w czasie rewolucyjnego wrzenia w Europie. Rozprawa Hippela poświęcona emancypacji doczekała się licznych analiz i krytycznych reedycji nie tylko w Niemczech, co spowodowało, że autor stał się jedną z ikon nowoczesnego ruchu na rzecz równouprawnienia kobiet. Dokument współoprawny z innymi drukami (klocek introligatorski), sygn. 91848-91852.

:

in der Hartungschen Buchahndlung

Place_of_issue:

Königsberg

:

application/pdf

:

oai:dlibra.bibliotekaelblaska.pl:65365

:

91850

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

Object collections:

Last modified:

Mar 9, 2020

In our library since:

Mar 9, 2020

Number of object content hits:

13

Number of object content views in PDF format

13

All available object's versions:

https://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/publication/70775

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information