Object

Planned object

Title: Sprawozdanie z II Sejmiku Kultury Fizycznej i Sportu Województwa Elbląskiego - biuletyn

:

W dniu 5 grudniu 1983 roku miał miejsce Drugi Sejmik Kultury Fizycznej i Sportu Województwa Elbląskiego, zorganizowany przez Wydział Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego (WKFSiT UW) w Elblągu pod patronatem Rady Wojewódzkiej (RW) PRON (Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego). PRON była fasadową organizacją polityczną utworzoną w PRL w 1982 roku w okresie stanu wojennego (1981–1983) przez PZPR i podporządkowane jej stronnictwa polityczne (ZSL i SD) oraz popierające władze PRL organizacje chrześcijańskie - Pax, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Społeczne (ChSS) oraz Polski Związek Katolicko-Społeczny (PZKS) w celu propagandowego wykazania rzekomego powszechnego poparcia społeczeństwa dla władz PRL. Rolą Sejmiku było określenie roli i miejsca kultury fizycznej i sportu w życiu naszego społeczeństwa oraz ustosunkowanie się do zaprezentowanych kierunków rozwoju. W ramach zmienionych warunków politycznych (1983 trwanie stanu wojennego, wszelka działalność społeczno-polityczna zawisła w próżni) należało wypracować wnioski i propozycje rozwiązań najpilniejszych problemów. Wobec ogólnej dezintegracji więzi społecznych, trzeba było podjąć próbę integracji wszystkich organizacji i środowisk dla realizacji wymienionych celów. Społeczeństwo odrzucało PRON, dlatego też, sejmik pod jego patronatem, starał się umotywować poparcie społeczne poprzez zaangażowanie "mass mediów". Jak wynika z dokumentu do akcji propagandowej na rzecz Sejmiku włączono - "Wiadomości Elbląskie", "Rozgłośnia Gdańska Polskiego Radia", "Dziennik Bałtycki", "Głos Wybrzeża" oraz "Głos Zamechu". O braku wsparcia społecznego, może świadczyć sama treść sprawozdania - "zakres [dyskusji] był węższy niż zakładali to organizatorzy Sejmiku. Część głosów w dyskusji miała charakter wyłącznie sprawozdawczy, inne ograniczały się do utyskiwań, nie wysuwając konkretnych wniosków". Mimo to, rozlegały się też pozytywne głosy sugerujące w sporcie nadmierną ilość krępujących przepisów prawnych. Efektem Sejmiku było powstanie dokumentu - "Harmonogram realizacji wniosków II Sejmiku Kultury Fizycznej Województwa Elbląskiego na trenie województwa" (został wydrukowany w formie tabeli na w treści dokumentu). Zagadnienia poruszone tam to - Baza materialna, Kadry kultury fizycznej, Finansowanie kultury fizycznej, Organizacja i zarządzanie kulturą fizyczną i propaganda kultury fizycznej. Obradujący działacze sportowi przygotowali też wnioski pod adresem władz centralnych, także w formie tabeli. Na zakończenie dokumentu Organizatorzy podziękowali wszystkim obecnym przedstawicielom władz administracyjnych, samorządowych, politycznych i sportowych, szczególnie Prezydentowi Elbląga, Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Elblągu oraz WKFSiT UW w Elblągu. W naszych zbiorach posiadany dokument z 1977 roku, w którym wydział ten nazywał się - Wydziałem Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu. Opisywany dokument ma na stronie okładkowej pieczęć MOSiR w Elblągu.

Place_of_issue:

Elbląg

:

DŻS - XII.7

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej

Object collections:

Last modified:

May 9, 2019

All available object's versions:

https://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/publication/70230

Show description in RDF format:

RDF

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information