Deutsch   English   polski  
Deutsch   English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Czasopisma regionalne

Publication structure:
 • Zagadnienia społeczne i polityczne (VII.)
  • 1975, Układ Zbiorowy Pracy Dla Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - biuletyn
  • 1977, Polska i Polacy; II Olimpiada Wiedzy Społeczno-Politycznej w 1977 r. - afisz
  • 1977, Polska i Polacy; II Olimpiada Wiedzy Społeczno-Politycznej w 1977 r. - zaproszenie
  • 1977, Poznajemy Literaturę Kraju Rad - Plebiscyt Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Elblągu Oddział Malbork - afisz
  • Solidarność (VII.1.1)
   • biuletyny / broszury
    • 1980, Biuletyn Informacyjny NSZZ „Solidarność” Zamech: nr 1/1980
    • 1980, Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” – sprawozdanie
    • 1981, Biuletyn Informacyjny NSZZ „Solidarność” (Zjazd Rolników) – nr Specjalny
    • 1981, II Zjazd Regionalnej Komisji Koordynacyjnej Budownictwa NSZZ „Solidarność” w Elblągu – broszura
    • 1981, Serwis Informacyjny (wewnątrzzwiązkowy) - biuletyn nr 16 z dnia 9.04.1981 r.
    • 1988, Biuletyn Elbląski: nr 12-13/1988
    • 1990-2008, Nasz Głos. Biuletyn Informacyjny NSZZ "Solidarność" Regionu Elbląskiego
     • 1990, Nasz Głos. Biuletyn Informacyjny NSZZ "Solidarność" Regionu Elbląskiego, 1990, nr 6 [wydanie powielaczowe]
     • 1990, Nasz Głos. Dodatek specjalny Dni Sierpniowe 1980-1990 Biuletynu Informacyjnego NSZZ "Solidarność" Regionu Elbląskiego, 1990, nr 8 [wydanie powielaczowe]
     • 1993, Nasz Głos. Biuletyn Informacyjny NSZZ "Solidarność" Regionu Elbląskiego, 1993, nr 8 (10)
     • 1994, Nasz Głos. Biuletyn Informacyjny NSZZ "Solidarność" Regionu Elbląskiego, 1994, nr 4
     • 1995, Nasz Głos. Biuletyn Informacyjny NSZZ "Solidarność" Regionu Elbląskiego, 1995, nr 3
     • 1995, Nasz Głos. Biuletyn Informacyjny NSZZ "Solidarność" Regionu Elbląskiego, 1995, nr 4
     • 2008, Nasz Głos. Biuletyn Informacyjny NSZZ "Solidarność" Regionu Elbląskiego, 2008, nr 1-2
     • 1990, Nasz Głos. Biuletyn Informacyjny NSZZ "Solidarność" Regionu Elbląskiego, 1990, wydanie zjazdowe [wydanie powielaczowe]
     • 1993, Nasz Głos. Dodatek specjalny Biuletynu Informacyjnego "Nasz Głos"
     • 1990, Nasz Głos. Biuletyn Informacyjny NSZZ "Solidarność" Regionu Elbląskiego, 1990, nr 2 [wydanie powielaczowe]
     • 1990, Nasz Głos. Biuletyn Informacyjny NSZZ "Solidarność" Regionu Elbląskiego, 1990, nr 7 [wydanie powielaczowe]
     • 1990, Nasz Głos. Biuletyn Informacyjny NSZZ "Solidarność" Regionu Elbląskiego, 1990, nr 8 [wydanie powielaczowe]
     • 1990, Nasz Głos. Biuletyn Informacyjny NSZZ "Solidarność" Regionu Elbląskiego, 1990, nr 10 [wydanie powielaczowe]
     • 1990, Nasz Głos. Biuletyn Informacyjny NSZZ "Solidarność" Regionu Elbląskiego, 1990, nr 12 [wydanie powielaczowe]
     • 1991, Nasz Głos. Biuletyn Informacyjny NSZZ "Solidarność" Regionu Elbląskiego, 1991, nr 13 [wydanie powielaczowe]
     • 1991, Nasz Głos. Serwis Informacyjny Biuletynu Informacyjnego "Nasz Głos", 1991 nr 1
     • 1993, Nasz Głos. Biuletyn Informacyjny NSZZ "Solidarność" Regionu Elbląskiego, 1993, nr 3 (5)
     • 1994, Nasz Głos. Biuletyn Informacyjny NSZZ "Solidarność" Regionu Elbląskiego, 1994, nr 5
     • 1998, Nasz Głos. Biuletyn Informacyjny NSZZ "Solidarność" Regionu Elbląskiego, 1998, nr 6
     • 1998, Nasz Głos. Biuletyn Informacyjny NSZZ "Solidarność" Regionu Elbląskiego, 1998, nr 9
     • 1998, Nasz Głos. Biuletyn Informacyjny NSZZ "Solidarność" Regionu Elbląskiego, 1998, nr 10
     • 1998, Nasz Głos. Biuletyn Informacyjny NSZZ "Solidarność" Regionu Elbląskiego, 1998, nr 12
     • 1999, Nasz Głos. Biuletyn Informacyjny NSZZ "Solidarność" Regionu Elbląskiego, 1999, nr 1
     • 1999, Nasz Głos. Biuletyn Informacyjny NSZZ "Solidarność" Regionu Elbląskiego, 1999, nr 2
     • 1999, Nasz Głos. Biuletyn Informacyjny NSZZ "Solidarność" Regionu Elbląskiego, 1999, nr 3
     • 1999, Nasz Głos. Biuletyn Informacyjny NSZZ "Solidarność" Regionu Elbląskiego, 1999, nr 4
     • 1999, Nasz Głos. Biuletyn Informacyjny NSZZ "Solidarność" Regionu Elbląskiego, 1999, nr 5-6
     • 1999, Nasz Głos. Biuletyn Informacyjny NSZZ "Solidarność" Regionu Elbląskiego, 1999, nr 7
     • 1999, Nasz Głos. Biuletyn Informacyjny NSZZ "Solidarność" Regionu Elbląskiego, 1999, nr 8
     • 1999, Nasz Głos. Biuletyn Informacyjny NSZZ "Solidarność" Regionu Elbląskiego, 1999, nr 9
     • 1999, Nasz Głos. Biuletyn Informacyjny NSZZ "Solidarność" Regionu Elbląskiego, 1999, nr 10
     • 1999, Nasz Głos. Biuletyn Informacyjny NSZZ "Solidarność" Regionu Elbląskiego, 1999, nr 11
     • 2000, Nasz Głos. Biuletyn Informacyjny NSZZ "Solidarność" Regionu Elbląskiego, 2000, nr 8
    • 1982, Bielecki Jerzy, Co wydarzyło się w Polsce od sierpnia 1980 roku? - biuletyn
    • 1989, Zarządówka. Uchwały i informacje NSZZ „Solidarność” Regionu Elbląskiego, 1989, [wydanie powielaczowe]
    • 1989, Regionalne Biuro Organizacyjne NSZZ "Solidarność" nr 2 - druk
   • 1980, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" - Statut - druk urzędowy
   • 1980, Materiały Redakcyjne z MKZ NSZZ Solidarność 1980, Robotnicy 80 - maszynopis
   • 1980, Materiały Redakcyjne z MKZ NSZZ Solidarność 1980, sprawy różne - maszynopis
  • 1975, Uroczystości Jubileuszu O.H.P. Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Pracujących Budownictwa Rolniczego - zaproszenie
  • 1979?, Wakacje na własny rachunek - afisz
  • 1977, Nabór do Ochotniczych Hufców Pracy w 1977 - afisz
  • 1978, Komunikat wojewódzkiego podsumowania AKCJI LATO - OHP 78 - broszura
  • 1976, Programowe założenia Akcji Letniej "LATO" OHP-76 - broszura
  • 1976, Główne kierunki działalności pozaprodukcyjnej w wakacyjnych hufcach pracy uczestniczących w Akcji Letniej OHP-76 - broszura
  • 1987, Ankieta dotycząca, życia, pracy i nauki uczestników Ochotniczych Hufców Pracy - ankieta
  • 1983, Komitet Wojewódzki PZPR w Elblągu. Dokumentacja (biuletyn)
  • 1975, Dokumenty na I Wojewódzki Zjazd Delegatów Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Elblągu - broszura
  • 1975, I Wojewódzki Zjazd Delegatów Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Elblągu - biuletyn
  • 1975, Lista kandydatów na Członków Wojewódzkiego Komitetu ZSL - broszura
  • 1975, Uchwała I Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów w Elblągu - broszura
  • 1980, III Wojewódzki Zjazd Delegatów Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Elblągu - biuletyn
  • 1980, Sprawozdanie na III Wojewódzki Zjazd Delegatów ZSL w Elblągu - broszura
  • 1975, Szansa dla młodzieży! - afisz
  • 1976, Szansa dla młodzieży (1976) - afisz
  • 1977, Szansa dla młodzieży (1977) - afisz
  • 1976, Szansa dla młodzieży nauka - zawód - praca (1976, spawacz elektryczny) - afisz
  • 1976, Szansa dla młodzieży nauka - zawód - praca (1976, operator urządzeń transportowych) - afisz
  • 1977, Szansa dla młodzieży nauka - zawód - praca (1977, spawacz, formierz-odlewnik) - afisz
  • 1977, Szansa dla młodzieży nauka - zawód - praca (1977, szlifierz łopatek turbinowych) - afisz
  • 1975, Szansa dla młodzieży! (1975, Malbork) - afisz
  • 1975, Naukę, zawód, pracę zdobędziesz w O.H.P. Szansa dla młodzieży (1975, monter-instalator) - afisz
  • 1975, Naukę, zawód, pracę zdobędziesz Szansa dla młodzieży (1975, wersja czerwona) - afisz
  • 1975, Naukę, zawód, pracę zdobędziesz w O.H.P. Szansa dla młodzieży (1975, suwnicowy) - afisz
  • 1974, Dochodzący Ochotniczy Hufiec Pracy - afisz
  • 1977, 8-2 Ochotniczy Hufiec Pracy w Kwidzynie - ulotka
  • 1977?, Podanie o przyjęcie do Ochotniczego Hufca Pracy w Kwidzynie - druk
 

Facebook