Deutsch   English   polski  
Deutsch   English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

druki urzędowe / pisma / listy

Publication structure:
 • Bibliotekarstwo / Biblioteki (XVII.3)
  • druki urzędowe / pisma / listy
   • 1919, List z dnia 20.12.1919 r.
   • XX w., Rysunek - schemat teatru antycznego
   • XX w., Notatki o teatrze antycznym
   • 1993, Pismo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich do Sejmu w sprawie przeciwdziałania ustawy z 10 sierpnia 1993 roku.
   • 1993, Pismo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich do Sejmu w sprawie przeciwdziałania ustawy z 10 sierpnia 1993 r. – wersja niezrealizowana
   • 1993, Pismo Urzędu Rady Ministrów z dnia 8 października 1993 r. do Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych – pismo w sprawie programu pilotażowego
   • 1993, Pismo Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu z dnia 27 września 1993 r. do Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Elblągu – pismo w sprawie programu pilotażowego
   • 1992, List Lesława Furmagi w sprawie nowej formy upowszechniania książek
   • 1992, List Agencji Konkursu w sprawie nowej formy upowszechniania książek
   • 1998, Komitet Obywatelski Wspierania Biblioteki Elbląskiej – druk
   • 1981, W sprawie krytycznej sytuacji bibliotek publicznych na wsi - Minister Kultury i Sztuki – pismo
   • 1981, Program rozwoju bibliotek na wsi w latach 1981-1985, Ministra Kultury i Sztuki z dnia 12.06.1981 r. - pismo
   • 1981, W sprawie ekwiwalentu pieniężnego za pranie i naprawę odzieży roboczej w placówkach upowszechniania kultury województwa elbląskiego - druk
   • 1980, W sprawie tabeli branżowej norm zaopatrywania w odzież roboczą, ochronną i sprzęt ochrony pracowników - druk
   • 1980, Wykaz obowiązujących cen na odzież roboczą i ochronną na rok 1980 w placówkach bibliotecznych na terenie województwa elbląskiego – druk
   • 1975, W sprawie przekształcenia Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Elblągu w Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - druk urzędowy
   • 1975, Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności dla pracownika zatrudnionego na niekierowniczym stanowisku pracy – druk
   • 1975, Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności dla pracownika zatrudnionego na kierowniczym stanowisku pracy – druk
   • 1975, Wykonywanie innych prac nieokreślonych w zakresie czynności i obowiązków – gdy realizacja określonego zadania wymaga sprawnego i pilnego działania – druk
   • 1975?, Statut biblioteki publicznej gminy – druk
   • 1979, Upoważnienie dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej do nadzoru specjalistycznego nad bibliotekami publicznymi działającymi na terenie województwa – druk
   • 1980, Obywatel Wojewoda Elbląski …, pismo w sprawie propozycji zmian Statutu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Elblągu – pismo
   • 1975?, W sprawie zatwierdzenia Statutu Biblioteki Publicznej Gminy – czysty druk
   • 1979, Obywatel mgr Włodzimierz Martin Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Elblągu – pismo
   • 1979, Propozycje do cennika usług w placówkach społeczno-kulturalnych – druk
   • 1979, Z polecenia Wojewody Elbląskiego przesyłam tekst Uchwały nr 19 Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1978 r. – pismo
   • 1980, Zarządzenie nr 13 Ministerstwa Kultury i Sztuki z dnia 12 kwietnia 1980 roku … w sprawie wynagrodzeń za spotkania autorskie – odpis – druk urzędowy
   • 1980, Zarządzenie nr 14 Ministerstwa Kultury i Sztuki z dnia 12 kwietnia 1980 roku … w sprawie wynagrodzeń za odczyty, prelekcje … – odpis – druk urzędowy
   • 1979, Zarządzenie nr 23 Ministerstwa Kultury i Sztuki z dnia 19 października 1979 roku … w sprawie zasad przyznawania niektórych dodatków do płac … – druk urzędowy
   • 1979, Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 23 Ministerstwa Kultury i Sztuki z dnia 19 października 1979 roku – druk urzędowy
   • 1979, Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 23 Ministerstwa Kultury i Sztuki z dnia 19 października 1979 roku – druk urzędowy
   • 1979, Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 23 Ministerstwa Kultury i Sztuki z dnia 19 października 1979 roku – druk urzędowy
   • 1979, Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 23 Ministerstwa Kultury i Sztuki z dnia 19 października 1979 roku – druk urzędowy
   • 1979, Zarządzenie nr 27 Ministerstwa Kultury i Sztuki z dnia 19 grudnia 1979 roku … w sprawie uzupełnienia niektórych tabel stanowisk … – pismo
   • 1979, Zarządzenie nr 27 Ministerstwa Kultury i Sztuki z dnia 19 grudnia 1979 roku … w sprawie uzupełnienia niektórych tabel stanowisk … – druk urzędowy
   • 1980, Obywatel Naczelnik w … pismo o rozważenie możliwości dofinansowania Waszej Biblioteki Publicznej z nadwyżek finansowych … – druk urzędowy
   • 1980, Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu … prosi o przeprowadzenie lustracji … w jednostkach administracyjnych … – druk urzędowy
   • 1980, Harmonogram wyjazdów w teren pracowników resortu kultury
   • 1979, Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Wychowania, Oświaty i Kultury Wojewódzkiej Rady Narodowej w Elblągu odbędzie się 27 czerwca 1979 roku – druk urzędowy
   • 1979?, Harmonogram realizacji postanowień XIII Plenum Komitetu Centralnego oraz zaleceń Zespołu Kultury Komisji Pracy Ideowo-Wychowawczej … – projekt
   • 1979?, Załącznik nr 1. Wykaz najważniejszych imprez i obchodów rocznic organizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną … w Elblągu
   • 1979?, Załącznik nr 2. Powierzchnia lokali bibliotecznych i ilość posiadanych zbiorów w stosunku do obowiązującego normatywu
   • 1978, Wojewódzka Biblioteka Publiczna … w Elblągu przesyła w załączeniu: Koncepcję organizacyjno-programową ogólnopolskiej konferencji … – pismo przewodnie
   • 1978, Braki wynikające z konieczności wyposażenia i funkcjonowania zespołu nowych obiektów bibliotecznych przy ulicy Wigilijnej 5-7 i Zamkowej 1 w Elblągu
   • 1978, Zestawienie kosztów wyposażenia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Elblągu – tabela
   • 1978, Niektóre wskaźniki dotyczące działalności bibliotek publicznych województwa elbląskiego w 1978 r. – tabela
   • 1978, Wskaźniki bazy i czytelnictwa w bibliotekach publicznych województwa elbląskiego w/g stanu na dzień 31.12. 1978 r. – tabela a
   • 1978, Wskaźniki bazy i czytelnictwa w bibliotekach publicznych województwa elbląskiego w/g stanu […] 31.12. 1978 r. – tabela b
   • 1978?, Wykaz bibliotek i filii bibliotecznych województwa elbląskiego – tabela
   • 1987, Projekt planu finansowego na 1987 rok – tabela
   • 1987, Plan finansowy zakładu budżetowego na 1987 rok – druk urzędowy
   • 1988, Plan finansowy zakładu budżetowego na 1988 rok Elbląga i oddziału Kwidzyn – druk urzędowy
   • 1981, Rozwiązania organizacyjne Gminnych Ośrodków Kultury – pismo
   • 1985, W związku z pismem Departamentu Prawnego Ministra Kultury i Sztuki – pismo
   • 1981, Obywatel Ryszard Rutkowski Naczelnik Miasta Kwidzyna – pismo
   • 1981?, Uwagi Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w sprawie funkcjonowania bibliotek publicznych… – odpis – pismo
   • 1980, Obywatel Dyrektor Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu – pismo
   • 1980?, Opinia na temat wydzielenia z Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Braniewie i … – pismo
   • 1975?, Struktura organizacyjna Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. C. K. Norwida w Elblągu, projekt 1
   • 1975? Struktura organizacyjna Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. C. K. Norwida w Elblągu, projekt 2
   • 1975?, Struktura organizacyjna Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. C. K. Norwida w Elblągu, projekt – wersja C
   • 1975?, Struktura organizacyjna Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. C. K. Norwida w Elblągu, projekt – wersja B
   • 1975?, Struktura organizacyjna Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. C. K. Norwida w Elblągu, projekt – wersja A
   • 1975? Struktura organizacyjna Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. C. K. Norwida w Elblągu, projekt 3
   • 1961, Miejska Biblioteka Publiczna w Elblągu prosi o uchwalenie … Regulaminów Ramowych - pismo
   • 1961, Ramowy regulamin wypożyczalni dla dzieci – druk urzędowy
   • 1961, Ramowy regulamin wypożyczalni wraz z czytelnią dla dzieci – druk urzędowy
   • 1961, Instrukcja do ramowego regulaminu wypożyczalni dla dzieci – druk urzędowy
   • 1961, Instrukcja do ramowego regulaminu wypożyczalni wraz z czytelnią dla dzieci – druk urzędowy
   • 1960, Wskazówki w sprawie organizacji bibliotek i księgozbiorów dla dzieci w publicznych bibliotekach powszechnych – druk urzędowy
   • 1962, Instrukcja kancelaryjna dla działów, filii … Miejskiej Biblioteki Publicznej w Elblągu – druk urzędowy
   • 1966, Uchwała … Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Elblągu z dnia 8 lipca 1966 roku w sprawie wprowadzenia do statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej dodatkowego paragrafu – druk urzędowy
   • 1963, Pismo Kierownika Miejskiej Biblioteki Publicznej Tadeusza Ordyńca w Elblągu w sprawie uchwalenia nowego statutu biblioteki – pismo
   • 1963, Uchwała … Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Elblągu z dnia 27 grudnia 1963 roku w sprawie zatwierdzenia statutu organizacyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Elblągu – druk urzędowy
   • 1963, Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Elblągu (po nowelizacji z 1963 roku) – druk urzędowy
   • 1964, Regulamin i podział czynności pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Elblągu – druk urzędowy
   • 1964, Prośba Kierownictwa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Elblągu o wyrażenie zgody na przeprowadzenie zmian organizacyjnych - pismo
   • 1960, Podział akt na rok 1960 [Miejskiej Biblioteki Publicznej w Elblągu] – druk urzędowy
   • 1961, Zarządzenie Wydziału Kultury Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Elblągu w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Elblągu – pismo
   • 1960, Zarządzenie o wprowadzeniu zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Elblągu – druk urzędowy
   • 1967, Ramowy plan pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Elblągu – druk urzędowy
   • 1967, Odpowiedź Kierownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Elblągu Jerzego Kolendo w sprawie dotyczącej usprawnienia organizacji i metod pracy – pismo
   • 1967, Zarządzenie Kierownika Wydziału Kultury … dotyczącego usprawnienia organizacji i metod pracy oraz ograniczenia wzrostu zatrudnienia … - druk urzędowy
   • 1967, Pismo przewodnie w sprawie przesłania opisowej oceny działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Elblągu za 1966 rok - pismo
   • 1967, Analiza opisowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Elblągu za 1966 - druk urzędowy
   • 1966, Instrukcja Ministerstwa Kultury i Sztuki w sprawie opracowania opisowej oceny działalności bibliotek powszechnych za 1966 rok - pismo
   • 1966, Instrukcja Ministerstwa Kultury w sprawie opracowania opisowej oceny działalności bibliotek powszechnych za 1966 rok - druk urzędowy
   • 1967, Zawiadomienie Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Elblągu Kierownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Elblągu o posiedzeniu Komisji Kultury - pismo
   • 1967, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej ... do Kierownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Elblągu w sprawie opracowania planów pracy z młodzieżą moralnie zagrożoną - pismo
   • 1967, Odpowiedź Kierownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Elblągu w sprawie opracowania planów pracy z młodzieżą moralnie zagrożoną - pismo
   • 1972, Kwestionariusz rejestracyjny bibliotecznego powielacza spirytusowego druk wydany przez Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk z dnia 31 marca 1972 roku - druk urzędowy
   • 1972, Oświadczenie w sprawie zarejestrowanego urządzenia poligraficznego druk wydany przez Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk z dnia 8 marca 1972 roku - druk urzędowy
   • 1972, Instrukcja w sprawie postępowania z dokumentami rejestracyjnymi aparatów do powielania dokumentów druk wydany przez Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk - druk urzędowy
   • 1977, Biblioteka Wojewódzka w Elblągu zwraca się z uprzejmą prośbą o wypożyczenia ... - pismo
   • 1967, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku przesyła wytyczne Ministerstwa Kultury i Sztuki z 10 lutego 1967 roku - pismo
   • 1967, Ministerstwo Kultury i Sztuki Departament Pracy Kulturalno-Oświatowej i Bibliotek ... wysłało pismo o uchwale VII Plenum KC PZPR i jego konsekwencjach - pismo
   • 1967, Wskazówki w sprawie analizowania i podnoszenia wydajności pracy w publicznych bibliotekach powszechnych - załącznik - pismo
   • 1967, W wykonaniu zaleceń ujętych pismem Ministra Kultury i Sztuki Departamentu Pracy Kultury Oświaty i Bibliotek - pismo
  • XX w., Referentka do plombowania drzwi - nr 8
  • 1970, Rewers z dnia 08.01.1970 r. [druk]
  • 1960-1982, Złota Księga Biblioteki Elbląskiej (1960-1982)
  • 1975-1983, Księga pamiątkowa Biblioteki Elbląskiej. Kronika (1975-1983)
  • 1979-1997, Księga Pamiątkowa Biblioteki Elbląskiej (1979-1997)
  • 1979-2002, Księga Pamiątkowa Biblioteki Elbląskiej (1979-2002)
 

Facebook