Object structure
:

Oratio de stvdiis doctrinae christianae [...]

:

Strigel, Victorin

:

stary druk - 16 w. ; Akademia w Lipsku - 16 w. ; mowa okolicznościowa - 16 w. ; chrześcijaństwo - 16 w. ; spory religijne - 16 w. ; reformacja - 16 w. ; filipizm ; luteranizm ; Strigel, Victorin (1524-1569)

:

Mowa okolicznościowa autorstwa niemieckiego teologa Victorina Strigela wygłoszona dnia 1 marca 1563 roku w Akademii w Lipsku, gdzie przez krótki czas pracował jako wykładowca. Tematem pisma jest pochwała studiów teologicznych, jako drogi do poznania wiary chrześcijańskiej. Na wstępie Strigel przywołuje postać swojego zmarłego niedawno przyjaciela Filipa Melanchtona i jego liczne zasługi dla kościoła oraz wspomina o religijnych sporach, jakie w tym czasie dzieliły chrześcijańską Europę. Sam był zaangażowany w konflikt między ortodoksyjnymi luteranami a filipistami, a w 1559 z powodu swoich poglądów teologicznych został aresztowany i zawieszony na pewien czas w pełnionych funkcjach. Ze względu na te religijne spory i dążenie do doktrynalnej czystości - Strigel w swojej mowie zaleca słuchaczom uważną lekturę Pisma Świętego i pogłębione studia nad jego treściami teologicznymi. Sam odnosi się nie tylko do wybranych fragmentów z biblii, ale także autorów wczesnochrześcijańskich (św. Augustyn, Tertulian) i literatury klasycznej (Sofokles, Plaut, Cyceron). Dokument współoprawny z innymi drukami (klocek introligatorski), sygn. SD.XVI.1644 - XVI.1650.

:

1563

:

in offcina Voegeliana

Place_of_issue:

Lipsiae

:

stary druk

:

SD.XVI.1648

:

lat

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: