Object structure
:

Georgii Trapezvntii de re dialectica liber, scholijs Ioannis Neomagi et Bartholomaei Latomi illustratus. Accessit Georgii Vallae [...] de expedita ratione argumentandi libellus cum Petri Mosellani [...] in eiusdem categoremata ac categorias scholiis

:

Trapezunzio, Giorgio ; Valla, Giorgio

:

stary druk - 16 w. ; podręcznik dialektyki ; retoryka ; dialektyka ; renesans ; humanizm włoski ; Lieskirchen, Johann Constantin von ; Latomus, Bartholomaeus (1485?-1570) ; Peter Schade (Mosellanus, Petrus) (1493-1524) ; Bronchorst, Jan van (Noviomagus, Joannes) (1494-1570) ; Valla, Giorgio (1447-1500) ; Trapezunzio, Giorgio (1395-1484)

:

Nowa edycja podręcznika dialektyki autorstwa greckiego humanisty Giorgia Trapezunzia uzupełniona krótką rozprawą Giorgia Valli o sztuce argumentacji. Kartę tytułową zdobi sygnet drukarski przedstawiający gryfa (aluzja do nazwiska wydawcy) z łacińskim wezwaniem: “Gdy przewodzi ci cnota, towarzyszyć jej będzie bogactwo”. Dzieło otwiera wstęp od wydawcy (Jan van Bronchorst) adresowany do Johanna Constanina von Lieskirchena, w którym przybliża historię wydania dzieła, jego użyteczność i dyskusyjność, czego odbicie znaleźć można w komentarzach badaczy. Po nim znajduje się biografia Trapezunzia, której autor podkreśla szczególnie jego greckie pochodzenie i wpływ nauki Arystotelesa. Właściwe dzieło składa się z ośmiu ksiąg, w których Trapezunzio przybliża, czym jest dialektyka (definicja), po czym omawia poszczególne zagadnienia, takie jak sens wypowiedzi, nazwy, sylogizmy, definicje i podziały oraz tezy (sensy zdań). Redaktorzy każdą z nich opatrzyli komentarzem krytycznym. Rozprawę Valli poprzedza wstęp autorstwa Petrusa Mossellana o sztuce wygłaszania mowy. Dokument współoprawny z innymi drukami (klocek introligatorski), sygn. Ob.6.II.3178-Ob.6.II.3179.

:

1559

:

apud haered. Seb. Gryphii

Place_of_issue:

Lvgdvni

:

stary druk

:

SD.XVI.935 (Ob.6.II.3178)

:

lat

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: