Object structure
:

Allgemeine Geschichte der Musik von Johann Nicolas Forkel […] Zweyter Band

:

Forkel, Johann Nicolas

:

literatura muzyczna - 19 w. ; muzyka ; muzykologia ; historia muzyki ; historiografia muzyczna ; Forkel, Johann Nicolas (1749-1818)

:

Allgemeine Geschichte der Musik (Lipsk, 1801) - drugi tom obszernej publikacji opisującej historię muzyki, w opracowaniu niemieckiego muzyka, kompozytora i muzykologa Johanna Nicolasa Forkela (1749-1818).Forkel przez całe życie zawodowe związany był z uniwersytetem w Getyndze. W roku 1770 objął stanowisko organisty uniwersyteckiego, a dwa lata później rozpoczął prywatne wykłady z zakresu teorii muzyki. W roku 1779 mianowany został pierwszym dyrektorem muzycznym na uniwersytecie i stanowisko to piastował do roku 1815. Organizował m.in. tzw. koncerty zimowe, podczas których wykonywano dzieła Georga Antonina Bendy, Josepha Haydna,Carla Heinricha Grauna, Georga Friedricha Händla etc. W roku 1787 przyznano mu tytuł doktora honoris causa, co wówczas równało się nadaniu rangi profesora uniwersytetu.Forkel prowadził bogatą działalność naukową, dydaktyczną i kompozytorską. Cieszył się sławą wybitnego znawcy twórczości Johanna Sebastiana Bacha. Jest autorem pierwszej monografii Bacha, opublikowanej w roku 1802 . Wielką zasługą Forkela jest stworzenie bibliografistyki muzycznej. Jego „Allgemeine Litteratur der Musik” to pierwsza w literaturze muzykograficznej praca bibliograficzna, obejmująca ponad trzy tysiące tytułów książek i traktatów o muzyce (także rękopisów) wraz z ich krótką charakterystyką. Ponadto zajmował się teorią muzyki (m.in. retoryką muzyczną) oraz krytyką muzyczną (w sumie opublikował ok. 130 recenzji). W roku 1778 założył czasopismo „Musikalisch-kritische Bibliothek” w którym zamieszczał recenzje dzieł muzyczno-teoretycznych oraz nowych kompozycji muzycznych, głównie pieśni i utworów na instrumenty klawiszowe. W roku 1782 Forkel ogłosił zamiar opracowania historii muzyki w trzech tomach. Tom pierwszy „Allgemeine Geschichte der Musik” ukazał się w roku 1788 i poświęcony jest historii muzyki starożytnej. Niniejszy drugi tom prezentuje historię muzyki do początku wieku XVI, do czasów włoskiego kompozytora i teoretyka muzyki Franchinusa Gaffuriusa (1451-1522). Planowany tom trzeci kończący się na wieku XVIII nie ukazał się nigdy. Forkel był wybitnym znawcą muzyki. Prowadząc kwerendy biblioteczne zgromadził niezwykle bogaty księgozbiór muzyczny oraz kolekcję cennych rękopisów. „Allgemeine Geschichte der Musik” to bardzo ważne źródło dla badań nad historią nauki o muzyce. Forkel konfrontuje bowiem XVIII-wieczną myśl muzyczną z przeszłością i ukazuje rozwój historii muzyki, wyrażając własne sądy i opinie.

:

1801

:

im Schwickertschen Verlage

Place_of_issue:

Leipzig

:

książka

:

SD.XVIII.4639.2

:

ger ; fre ; lat ; grc

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: