Object structure
:

Chr. G. Heynii [...] Opvscvla academica collecta et animadversionibvs locvpletata. Volvmen VI

:

Heyne, Christian Gottlob

:

wykłady akademickie ; debaty akademickie ; prolusiones akademickie ; Akademia w Getyndze ; filologia klasyczna ; historia starożytna ; historia wczesnochrześcijańska ; Heyne, Christian Gottlob (1729-1812)

:

Szósty tom zbioru wykładów Christiana Gottloba Heynego (1729-1812) - profesora poezji i retoryki z Akademii w Getyndze. Tom otwiera przedmowa, w której Heyne omawia fenomen akademickich prolusiones (utworów poetyckich nagrodzonych w czasie publicznych wystąpień na forum uczelni), którym poświęcone są pisma z drugiej części zbioru. Uczony przybliża czytelnikowi także zawartość części naukowej tomu, na którą składa się dziewięć jego młodzieńczych prac badawczych związanych z tematyką starożytniczą wraz z późniejszymi komentarzami i uwagami. Heyne poddaje w nich krytycznej analizie wybrane zagadnienia z historii starożytnej i wczesnochrześcijańskiej - m.in. spór Kwintusa Aureliusza Symmachusa ze św. Ambrożym o usunięcie z rzymskiego senatu ołtarza bogini Wiktorii, niejasny status religijny Auzoniusza, wartość historyczną prac Ammianusa Marcellinusa, starożytną twórczość panegiryczną i dzieła Beocjusza. Heyne opatrzył wykłady przypisami naukowymi i uwagami filologicznymi. Dodatkiem do zbioru jest rozbudowany indeks pojęć i nazw własnych oraz zestawienie rocznikowe wspomnianych w tomie prac akademickich.

:

1812

:

apvd Henricvm Dieterich

Place_of_issue:

Gottingae

:

książka

:

SD.XVIII.1663.6

:

lat ; grc

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: