Object structure
:

L. Annaei Senecae philosophi opera omnia [...]. Volvmen tertivm

:

Seneka Młodszy (Lucius Annaeus Seneca) ; Ruhkopf, Friedrich Ernst

:

Rzym - starożytność - I w.n.e. ; literatura starożytna - I w.n.e. ; filozofia starożytna - I w.n.e. ; historia literatury - I w.n.e. ; stoicyzm ; epistolografia - I w.n.e. ; edycja krytyczna ; Ruhkopf, Friedrich Ernst (1760-1821) ; Seneka Młodszy (Lucius Annaeus Seneca) (ok. 4 p.n.e.- 65 r. n.e.)

:

Trzeci tom pism filozoficznych Seneki Młodszego w edycji krytycznej opracowanej przez niemieckiego filologa klasycznego i historyka Friedricha Ernsta Ruhkopfa (1760-1821). Tom zawiera drugą część zbioru listów moralnych (listy 86-124), w których Seneka pouczając młodego Lucyliusza, kreśli przed czytelnikami uniwersalny obraz etycznej doskonałości. Ruhkopf każdy list stoika poprzedza osobnym wprowadzeniem, w którym pokrótce streszcza treść i główne przesłanie pisma oraz zaznacza odniesienia do innych dzieł literackich. Na uwagę zasługują również niektóre uwagi badacza, w których zestawia on poglądy stoika z etyką chrześcijańską. Listy często rozpoczyna obserwacja życia codziennego, a następnie omówienie zasady bezpośrednio wynikającej z tej obserwacji - czyli podstawowych założeniach filozofii stoickiej, takich jak pogarda śmierci, niezłomność mędrca i cnota jako dobro najwyższe. Dziełu towarzyszy aparat krytyczny - jeden z uwagami edytorskimi i drugi z objaśnieniami historycznymi, które Ruhkopf zamieścił w przypisach pod głównym tekstem.

:

1805

:

in Libraria Weidmannia

Place_of_issue:

Lipsiae

:

książka

:

SD.XVIII.1665.3

:

lat ; grc

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: