Object structure
:

Disputatio de ivsticia ex libro qvinto Ethicorvm Aristotelis ad Nicomachum [...]

:

Strigel, Victorin

:

stary druk - 16 w. ; Akademia w Lipsku - 16 w. ; dysputa akademicka - 16 w. ; etyka ; sprawiedliwość ; Arystoteles (384-322 p.n.e) ; Strigel, Victorin (1524-1569)

:

Zbiór tez filozoficznych do akademickiej dysputy autorstwa niemieckiego teologa Victorina Strigela (1524-1569). Uczony prezentował je na forum Akademii w Lipsku dnia 8 maja 1963 roku. Głównym tematem pisma jest pojęcie sprawiedliwości, o której pisał w swojej Etyce Nikomachejskiej Arystoteles. Strigel koncentruje się na rozważaniach z piątek księgi dzieła Stagyryty, w której opisuje on sprawiedliwość w kategoriach cnoty. Na pismo składa się zbiór tez (propositio) przygotowanych z myślą o akademickiej dyskusji poświęconej zagadnieniu sprawiedliwości. Otwiera je myśl zaczerpnięta z dzieł Cycerona, w których rzymski mówca wspomina o trzech porządkach - boskim, ludzkim i społecznym oraz próba zdefiniowania sprawiedliwości w kontekście myśli platońskiej i chrześcijańskiej wizji świata. Strigiel za Arystotelesem próbuje także opisywać ją z pomocą arytmetyki i geometrii, po czym omawia kluczowe problemy dialektyczne mogące stać się przedmiotem akademickiej dysputy. Uczony w swoim piśmie odwołuje się nie tylko do wybranych fragmentów z dzieł starożytnych filozofów (Platon, Arystoteles, Cyceron), ale i pism wczesnochrześcijańskich (Klemens Aleksandryjski). Dokument współoprawny z innymi drukami (klocek introligatorski), sygn. SD.XVI.1644 - XVI.1650.

:

1563

:

in offcina Voegeliana

Place_of_issue:

Lipsiae

:

stary druk

:

SD.XVI.1650

:

lat

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: