Object structure
:

Paralipomena grammaticarvm gr. ling. inst.; Item, Animadversiones in qvasdam grammaticorum gr. traditiones [...]

:

Estienne, Henri

:

stary druk - 16 w. ; historia nauki ; edukacja - 16 w. ; językoznawstwo - 16 w. ; język grecki - gramatyka - 16 w. ; język grecki - podręcznik gramatyki - 16 w. ; filologia klasyczna - 16 w. ; Estienne, Henri (1531–1598)

:

Podręcznik greckiej gramatyki autorstwa francuskiego hellenisty Henriego Estienne’a (1531–1598) stworzony na potrzeby edukacji klasycznej w szkołach. Dzieło jest owocem jego wieloletnich studiów nad literaturą grecką, obejmujących zarówno lekturę poezji, jak i naukowych komentarzy i innych opracowań gramatycznych. W przedmowie odwołuje się również do greckiego tezaurusa, które można uznać za dzieło jego życia, a którego uzupełnieniem jest na nowo opracowana grecka gramatyka. Dzieło poprzedza wprowadzenie z uwagami redaktorskimi dotyczącymi użycia greckich feminatywów, pominięć, komentarzy krytycznych i odniesień do miejsc wspólnych w literaturze przedmiotu. Po nim Estienne omawia kolejne najważniejsze zagadnienia, czyli grecki alfabet, fonetykę, akcentowanie i znaki specjalne, podstawy deklinacji, rodzaje, rodzajniki i partykuły itd. Na uwagę zasługuje bogactwo przykładów literackich (głównie z poezji i mów), którymi uzupełnia swój teoretyczny wykład, uwzględnione różnice w greckich dialektach oraz odniesienia do innych prac badawczych. Dokument współoprawny z innymi drukami (klocek introligatorski), sygn. SD.XVI.1197 - SD.XVI.1199.

:

1581

:

excudebat Henricus Stephanus

Place_of_issue:

[Genevae]

:

stary druk

:

SD.XVI.1198

:

lat ; grc

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: