:

Aegypten und aegyptisches Leben im Altertum geschildert von Adolf Erman. Zweiter Band […]

:

Erman, Johann Peter Adolf

:

historia nauki ; orientalistyka ; egiptologia ; historia starożytnego Egiptu ; starożytny Egipt ; starożytni Egipcjanie ; dziedzictwo starożytnego Egiptu ; życie codzienne w starożytnym Egipcie ; religia ; edukacja i nauka ; kultura ; sztuka ; gospodarka ; rolnictwo ; rzemiosło ; komunikacja ; transport ; handel ; wojskowość ; niemieccy egiptolodzy - 19/20 w. ; Erman, Johann Peter Adolf (1854-1937)

:

Aegypten und aegyptisches Leben im Altertum – drugi i ostatni tom publikacji wydanej na przestrzeni 1885-1887 w Tybindze, której tematyka dotyczy starożytnego Egiptu i życia codziennego Egipcjan, którzy pozostawili po sobie wiele bezcennych artefaktów, co pozwoliło licznej rzeszy naukowców zrozumieć ich obyczaje i poznać styl życia w antycznej krainie nad Nilem. Autorem książki jest niemiecki egiptolog, leksykograf, dyrektor Muzeum Egipskiego w Berlinie Johann Peter Adolf Erman (1854-1937). Erman studiował egiptologię i języki semickie w Lipsku i w Berlinie, gdzie promował się u Karla Richarda Lepsiusa (1810-1884). Najpierw był pomocnikiem naukowym w tamtejszej bibliotece i w zbiorach numizmatycznych królewskiego muzeum. Od 1884 do 1914 roku był dyrektorem Muzeum Egipskiego (niem. Ägyptisches Museum und Papyrussammlung) w Berlinie. W 1885 roku powołano go jako profesora nadzwyczajnego i kierującego katedrą egiptologii na Uniwersytecie w Berlinie.W 1934 r. wykluczono go z fakultetu, z powodu żydowskiego pochodzenia babci Caroline Hitzig. Jako dyrektor muzeum wydawał regularnie publikacje o stanie jego zbiorów. Od 1882 roku wydawał razem z Heinrichem Brugschem (1827-1894) czasopismo Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde. Począwszy od pierwszych publikacji wyprowadził egiptologię z zastoju jaki nastąpił po odszyfrowaniu hieroglifów i postawił przed nią nowe zadania takie jak: systematyczne badanie budowli, zwyczajów i gramatyki języka. Dzięki interpretacjom literackich, religijnych i historycznych tekstów i dzięki powołaniu do życia w 1897 roku przez Akademie Nauk w Berlinie, Lipsku, Getyndze i Monachium projektu „Wörterbuch der ägyptischen Sprache”, którym kierował Erman, stworzył do dzisiaj ważne dla językoznawstwa podstawy. To co stało się czytelne po rozszyfrowaniu hieroglifów, stało się zrozumiałe dzięki Ermanowi. Jednocześnie uwolnił egiptologię z czystej filologii i postawił jej za cel badanie wszystkich aspektów kultury egipskiej. W ten sposób Adolf Erman stał się twórcą "berlińskiej szkoły egiptologii", z której wyszła cała generacja niemieckich i zagranicznych egiptologów m.in. Hermann Grapow (1885-1967), Ludwig Borchardt (1863-1938), Heinrich Schäfer (1868-1957) i Kurt Sethe (1869-1934). Niniejsza publikacja zyskała miano odważnej i wybiegającej w przyszłość książki. Erman podważył w niej zakorzenioną, nienaukową głębię badań nad starożytnym Egiptem, przeciwstawiając ją realistycznej ocenie. Opracowanie przyniosło bogactwo nowych spostrzeżeń i stało się punktem wyjścia dla niezliczonej serii nowych prac z zakresu egiptologii. Tom drugi został zilustrowany 164 czarno-białymi rycinami i 5 czarno-białymi planszami. Książka zawiera 9 kolejnych rozdziałów, w których autor obszernie opisuje m.in.: zagadnienie religii starożytnego Egiptu oraz kwestie śmierci i pragnienia wiecznego życia, które wydaje się dominować w zachowanych świadectwach kultury starożytnych Egipcjan i wypływało z głębokiego umiłowania życia oraz chęci jego kontynuacji poza ramami ziemskiej egzystencji; kwestie edukacji i rozwoju nauki, kultury, sztuki; charakterystykę gospodarki, w tym rolnictwa, które stanowiło podstawę tej gospodarki, rozwój rzemiosła, komunikacji, transportu i handlu; zagadnienie szeroko pojętej wojskowości w starożytnym Egipcie etc.

:

[1887]

:

Verlag der H. Laupp’schen Buchhandlung

Place_of_issue:

Tübingen

:

książka

:

KD.60.2

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: