:

Die geschichtliche Entwicklung der farbigen Photographie. Rede zur Feier des Geburtstages Seiner Majestät des Kaisers und Königs Wilhelm II. in der Halle der Königlichen Technischen Hochschule zu Berlin […] gehalten von dem zeitigen Rektor Miethe

:

Miethe, Adolf Christian Heinrich Emil

:

akademicki wykład okolicznościowy - 20 w. ; Königlichen Technischen Hochschule zu Berlin - wykłady okolicznościowe - 20 w. ; historia fotografii barwnej ; fotografia ; fotochromia ; techniki fotograficzne ; teoria koloru ; Königlichen Technischen Hochschule zu Berlin - wykładowcy i profesorowie ; Königlichen Technischen Hochschule zu Berlin – rektorzy prorektorzy ; Miethe, Adolf Christian Heinrich Emil (1862-1927)

:

Wykład okolicznościowy wygłoszony z z okazji urodzin Jego Królewskiej Mości Cesarza i Króla Wilhelma II (1859-1941) w sali Królewskiej Akademii Technicznej w Berlinie 26 stycznia 1905 roku, przez jej ówczesnego rektora Adolfa Christiana Heinricha Emila Miethe (1862-1927). Tematyka przemówienia dotyczyła historycznego rozwoju fotografii barwnej, w którym retor omawiał m.in. zjawisko fotochromii, teorii koloru, teoretyczne podstawy fotografii barwnej opracowane przez Jamesa Clerka Maxwella w 1855 roku czy wykonanej w 1877 roku fotografii barwnej, której autorem był Louis Ducos du Hauron. Miethe urodził się 25 kwietnia 1862 roku w Poczdamie, studiował fizykę, astronomię i chemię w Berlinie i Gottingen. W 1894 r. został pracownikiem naukowym instytutu optycznego Voigtländer & Sohn, a po przekształceniu w spółkę akcyjną został tam dyrektorem. Od 1 października 1899 do przejścia na emeryturę w 1927 roku, jako następca Hermanna Wilhelma Vogela, był profesorem zwyczajnym fotochemii, fotografii i analizy spektralnej oraz kierownikiem (dyrektorem) Laboratorium Fotochemicznego na Wydziale Chemii i Hutnictwa (od 1922 Wydział IV Gospodarki Materiałowej, Wydział Chemii i Hutnictwa) Królewskiej Akademii Technicznej w Berlinie. W latach 1904–1905 był rektorem, a w latach 1905–1906 prorektorem Królewskiej Akademii Technicznej w Berlinie. Do jego priorytetów naukowych należała analiza spektralna, fotografia ogólna i fotochemia. Adolf Miethe jest uważany za współtwórcę błysku magnezowego (1887), teleobiektywu (1891) i fotografii trójkolorowej (1902-1904).

:

[1905]

:

Buchdruckerei von Denter & Nicolas

Place_of_issue:

Berlin

:

książka

:

KD.106

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: