:

Verzeichnis der in Deutschland erscheinenden Frauenzeitschriften und der außerhalb des Bundes deutscher Frauenvereine organisierten Frauenvereine. Nebst einem Anhang: internationale Frauenzeitschriften und Frauenorganisationen

:

Propagandaauschuß des deutschen Frauenstimmrechtsbundes – wyd.

:

czasopiśmiennictwo niemieckie ; niemieckie czasopisma kobiece - historia ; niemieckie czasopisma kobiece - wykaz ; organizacje i stowarzyszenia kobiece ; ruch kobiecy w Niemczech - historia ; Niemcy - organizacje i stowarzyszenia kobiece - historia ; Niemcy - organizacje i stowarzyszenia kobiece - wykaz ; kobiece czasopisma międzynarodowe ; kobiece organizacje międzynarodowe ; Bund Deutscher Frauenvereine (BDF) ; Propagandaauschuß des deutschen Frauenstimmrechtsbundes - publikacje - 20 w.

:

Verzeichnis der in Deutschland erscheinenden Frauenzeitschriften und der außerhalb des Bundes deutscher Frauenvereine organisierten Frauenvereine (Monachium, 1917) - opracowanie przygotowane i wydane przez komitet propagandowy niemieckiego stowarzyszenia na rzecz praw wyborczych kobiet ( niem. Propagandaauschuß des deutschen Frauenstimmrechtsbundes), zawierającewykaz czasopism kobiecych wydawanych w Niemczech oraz stowarzyszeń kobiecych działających poza strukturą Bund Deutscher Frauenvereine (BDF) - organizacji burżuazyjnego ruchu kobiecego, powołanej do życia w marcu 1894 roku i istniejącej do przejęcia władzy przez nazistów w 1933 roku, której założenie zostało zainspirowane Zgromadzeniem Ogólnym Międzynarodowej Rady Kobiet na Wystawie Światowej w Chicago w 1893 roku. Wykaz czasopism został uszeregowany według głównych sfer zainteresowania reprezentowanych przez dane czasopismo i podzielony na cztery główne grupy: propaganda (ruch kobiecy, polityka, polityka społeczna), zawód i status, usługi społeczne oraz kultura fizyczna i pielęgnacja ciała. Przy każdy czasopiśmie znalazły się podstawowe informacje, dotyczące m.in. wydawcy, wydawnictwa i miejsca wydania, ceny, częstotliwości ukazywania się etc. Organizacje kobiece zostały podzielone również na cztery główne grupy : stowarzyszenia polityczne, zawodowe, socjalno-propagandowe i charytatywne (pomocowe). Podobnie jak w przypadku czasopism również i tu, przy każdej organizacji znalazły się informacje podstawowe określające m.in. cele organizacji, jej siedzibę, władze i sposób reprezentacji, liczbę członków, oddziały i przedstawicielstwa etc. Uzupełnieniem wykazu jest indeks kobiecych czasopism i organizacji międzynarodowych.

:

1917

:

Druck und Verlag : A. Heindl & Co.

Place_of_issue:

München

:

książka

:

KD.2429

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: