:

Lehrbuch für den ersten Unterricht in der Philosophie

:

Matthiä, August Heinrich

:

edukacja - 19 w. ; podstawy filozofii - podręcznik - 19 w. ; filozofia ; historia filozofii ; psychologia empiryczna ; logika ; metafizyka ; ontologia ; racjonalna kosmologia ; racjonalna psychologia ; racjonalna teologia ; filozofia praktyczna ; prawo i moralności ; Matthiä, August Heinrich (1769-1835)

:

Lehrbuch für den ersten Unterricht in der Philosophie (Lipsk, 1827) - XIX-wieczny podręcznik do lekcji filozofii, w przystępny sposób wprowadzający uczniów w myślenie filozoficzne, przedstawiający w interesującej spójnej narracji podstawowe treści dotyczące szeroko pojętej filozofii rozumianej jako systematyczne i krytyczne rozważania na temat podstawowych problemów i idei, dążące do poznania ich istoty, a także do całościowego zrozumienia świata. Autorem podręcznika jest August Heinrich Matthiä (1769-1835)- niemiecki filolog klasyczny, dyrektor gimnazjalny, publicysta i autor wielu podręczników. Podręcznik podzielony został na cztery główne części. Pierwsza dotyka zagadnień związanych z psychologią empiryczną. Druga prezentuje kwestie dotyczące logiki. Trzecia zajmuje się szeroko rozumianą metafizyką, w tym ontologią oraz racjonalną psychologią, kosmologią i teologią. Ostatnia, czwarta część poświęcona została filozofii praktycznej. Podręcznik uzupełnia ujęta w formie tabelarycznej krótka historia filozofii.

:

1827

:

F.A. Brockhaus

Place_of_issue:

Leipzig

:

książka

:

KD.1873

:

ger ; lat ; grc

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: