Object structure
:

Georgii Fabricii Chemnicensis Partitionum Grammaticarum, quae tabulis delineatae sunt libri III [...]

:

Fabricius, Georg ; Bersman, Gregor

:

stary druk - 16 w. ; gramatyka łacińska ; poetyka łacińska ; poemat elegijny ; Schleinitz von, Hugold ; Schleinitz von, Johann ; Bersman, Gregor (1538-1611) ; Fabricius, Georg (1516-1571)

:

Gramatyka łacińska opracowana na potrzeby szkół przez protestanckiego poetę i historyka Georga Fabriciusa. Na karcie tytułowej dzieła widnieje stempel drukarski Johanna Oporina przedstawiający mitologicznego Ariona grającego na lirze w towarzystwie delfina. Drukarnia Oporina jako pierwsza wydała w Europie łacińskie tłumaczenie Koranu, co wywołało niemały skandal w protestanckim świecie. Jego najważniejszą publikacją był jednak pięknie ilustrowany atlas anatomiczny człowieka (De humani corporis fabrica Andreasa Vesaliusa). Autor w erudycyjnym wstępie dedykowanym rodzinie Schleinitz, powołując się na starożytne i współczesne autorytety, uzasadnia konieczność opracowania gramatyki. Odnosi się również do aktualnej sytuacji kościoła i konieczności wspierania wszechstronnej edukacji humanistycznej. Po wstępie znajduje się poemat elegijny Gregora Bersmana o użyteczności gramatyki, lista cytowanych autorów i łacińsko-grecki indeks figur gramatycznych. Właściwą część dzieła, inspirowaną głównie poetyką Arystotelesa, stanowią tabele prezentujące podstawowe zagadnienia gramatyczne i ich wewnętrzny podział (np. ortografię, prozodię, etymologię, deklinację, składnię, figury słowa itd.).

:

1560

:

per Ioannem Oporinum

Place_of_issue:

Basileae

:

stary druk

:

SD.XVI.2183 (Ob.6.III.732)

:

lat ; grc

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: