:

Beyträge zur Geschichte der Philosophie […] Drittes Stück

:

Fülleborn, Georg Gustav

:

stary druk - 18 w. ; filozofia ; historia filozofii ; filozofowie starożytnej Grecji ; filozofowie niemieccy ; Arystoteles (384 p.n.e. – 322 p.n.e.) ; Platon (424/423 p.n.e.- 348/347 p.n.e.) ; Ajnesidemos (I wiek p.n.e.) ; Kant, Immanuel (1724-1804) ; Fülleborn, Georg Gustav (1769-1803)

:

Wydany w 1793 roku w Züllichau i Freystadt trzeci tom Beyträge zur Geschichte der Philosophie (Przyczynek do historii filozofii) autorstwa Georga Gustawa Fülleborna (1769-1803) - niemieckiego filozofa, filologa, etnografa, publicysty, tłumacza literatury polskiej, założyciela naukowego ludoznawstwa na Śląsku, popularyzatora filozofii (swoje poglądy opierał na filozofii Fryderyka Augusta Wolffa i Immanuela Kanta). Urodzony w Głogowie Fülleborn odegrał dużą rolę w upowszechnianiu kultury polskiej na Dolnym Śląsku. Po ukończeniu gimnazjum protestanckiego rozpoczął w 1786 roku studia na Uniwersytecie w Halle, gdzie studiował teologię, filologię, filozofię i archeologię. W 1789 roku po obronie doktoratu z filozofii (Liber de Xenophane, Zenone, Gorgia, Aristoteli vulgo tributus, passim illustratus) wrócił do Głogowa, gdzie objął funkcję kaznodziei kościoła ewangelicko-reformowanego. Jednocześnie od 1791 roku był wykładowcą języków starożytnych w Gimnazjum św. Elżbiety we Wrocławiu. W latach 1798-1800 wydawał tygodnik literacki Nebenstunden. Od kwietnia 1800 roku aż do śmierci sprawował kierownictwo nad tygodnikiem Der Breslauer Erzäler. W latach 1791-1799 opublikował 12 tomów Beyträge zur Geschichte der Philosophie. W niniejszym trzecim tomie 12-częściowego dzieła autor opisuje krótką historię filozofii oraz odnosi m.in. do wpływu innych nauk i okoliczności na filozofię, teologii naturalnej (teologii filozoficznej) Arystotelesa, gr. Ἀριστοτέλης, Aristotelēs (384 p.n.e. – 322 p.n.e.), filozofii Platona gr. Πλάτων, Plátōn (424/423 p.n.e.- 348/347 p.n.e.),poglądów pochodzącego z Knossos greckiego filozofa Ajnesidemosa, również Ainesidemosa (I wiek p.n.e.) jak również zainteresowania filozofią Immanuela Kanta (1724-1804). W zbiorach Biblioteki Elbląskiej znajdują się również kolejne tomy dzieła (od 4 do12, oznaczone odpowiednio syg. 92362a-92362h).

:

1793

:

in der Frommannischen Buchhandlung

Place_of_issue:

Züllichau ; Freystadt

:

stary druk

:

92362

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: