Object structure

:

Freundliche Einladung zu zweyen die Naturlehre betreffenden Collegiis und einigen dahin gehörigen experimentis womit der zu Königsberg in Preussen studirenden Jugend und andern daselbst befindlichen Liebhabern der Weissheit [...]

:

Fischer, Christian Gabriel ; Pater, Paul

:

Fischer, Christian Gabriel (1686-1751) ; Pater, Paul (1656-1724) ; nauki ścisłe ; fizyka ; empiryzm ; uniwersytet w Królewcu ; Oświecenie

:

Druk, w którym Christian Gabriel Fischer, profesor nadzwyczajny fizyki na uniwersytecie w Królewcu zaprasza zainteresowanych do udziału w jego wykładach, które będzie prowadził latem 1717 r. Swoje zaproszenie kieruje do trzech grup—osób początkujących, które chciałyby poznać podstawy fizyki, tych, którzy już zapoznali się z podstawami, ale potrzebują dodatkowej wiedzy i wyjaśnień oraz do ogólnie zainteresowanych „patronów i przyjaciół”, którzy zajmują się innymi dziedzinami wiedzy i działalności, chcieliby jednak pogłębić swoją naukową erudycję. Wykłady będą odbywały się codziennie oprócz śród i sobót o 9 rano, będą miały formę pytań i odpowiedzi, którym będą również towarzyszyły eksperymenty. Fischer prosi, aby co zamożniejsi wsparli tę inicjatywę drobnymi wpłatami na utrzymanie kolegium fizycznego i instrumentów, zakłada jednak, że w wykładach będą mogli wziąć udział również ludzie biedni. Fischer wykładać będzie w możliwie prostej niemczyźnie tak, aby nawet nieuczona osoba mogła go zrozumieć. W dalszej części przedstawia swoje podejście broniąc go przed zarzutami nowinkarstwa. Krytykuje czysto teoretyczny sposób mówienia o naturze wywiedziony z arystotelizmu i promuje potrzebę potwierdzenia tez i wyjaśniania ich empirycznie.

:

1717

:

Pater, Paul

Place_of_issue:

Danzig

:

stary druk

:

application/pdf

:

Pol.8.II.346

:

de

Prawa:

Domena publiczna (public domain)