Object structure

:

Aktualna sytuacja na rynku pracy i kierunki działania w tym zakresie - broszura

:

Elbląg - gospodarka - 20 w. ; praca - zatrudnienie - 20 w. ; Fundusz Aktywizacji Zawodowej w Elblągu ; Urząd Miejski w Elblągu - wydawnictwa - 20 w.

:

"Aktualna sytuacja na rynku pracy i kierunki działania w tym zakresie" z czerwca 1982 roku, to corocznie przygotowywany dokument przez urzędników miejskich związanych z urzędem Prezydenta Miasta Elbląga. Druk ma podtytuł - "Materiały na XVIII zwyczajną sesję Miejskiej Rady Narodowej (MRN) w Elblągu". Na podstawie takich materiałów głosowano na sesjach rady miejskiej nad uchwałą MRN dotyczącą sytuacji w lokalnym zatrudnieniu i kierunków polityki zatrudnienia na przyszłość. Na wstępie przytoczono problemy zatrudnienia, związane z wdrażaniem reformy gospodarczej z lat 80-tych, omówiono rynek pracy w Elblągu, szczególnie trudny początek roku i działania w tym zakresie Funduszu Aktywizacji Zawodowej. Dalej przedstawiono stan zatrudnienia, przemieszczenia pracowników, nakazy pracy, zatrudnienie w zakładach pracy, rolę absolwentów oraz dalsze kierunki działania przyjęte przez Wydział Zatrudnienia. Na końcu druku znajduje się adnotacja dotycząca wykonawcy druku (U.M w E-gu), nakład egzemplarzy (140) oraz jego numer ewidencyjny (191/82). Podobny dokument funkcjonuje w naszych zbiorach pod nazwą "Aktualna sytuacja w zatrudnieniu i główne kierunki polityki w tym zakresie w mieście Elblągu na 1980 r.".

:

1982

Place_of_issue:

Elbląg

:

broszura

:

application/pdf

:

DŻS - VI

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej