Object structure

:

Für das Handwerk

:

Niemcy - parlamentaryzm - 19 w. ; Reichstag - wybory 1881 ; Niemcy - gospodarka - 19 w.

:

Ulotka agitacyjna wydana przez Niemiecką Partię Postępową przed wyborami do Reichstagu w 1881 r., skierowana do niemieckich rzemieślników. Autorzy ostrzegają przed ograniczeniem swobód i wolności przysługujących rzemieślnikom, jeśli parlament zdominują siły konserwatywne, wspierające politykę gospodarczą kanclerza Otto Bismarcka. Jednym z takich ograniczeń było ponowne wprowadzenie przymusu cechowego, wiążącego się m. in. z koniecznością zdania egzaminu mistrzowskiego, a w razie odmowy przystąpienia do cechu zakaz przyjmowania terminatorów. Tymczasem, według autorów ulotki z Partii Postępowej, o dopuszczeniu towaru na rynek powinna decydować jakość, którą klienci są w stanie sami ocenić, a nie to, czy jego wytwórca zdał egzamin. Przedstawiciele Partii Postępowej nawiązują też do sztandarowego tematu ówczesnej kampanii wyborczej, czyli do podatków, krytykując wprowadzone w latach 1878/79 przez Bismarcka cła ochronne, których ubocznym skutkiem była podwyżka cen na wiele towarów, w tym materiały i półprodukty, jak tkaniny czy skóra, co bezpośrednio godzi w rzemieślników. Jak osądzają ulotki, celem polityki Bismarcka wspieranej w Reichstagu przez konserwatystów jest ochrona i wspierania dużego przemysłu i kapitału, a nie drobnej wytwórczości. Na końcu wymienione są trzy postulaty Partii Postępowej w odniesieniu do rzemiosła: wspieranie kształcenie terminatorów, polepszenie sytuacji czeladników poprzez tworzenie towarzystw czeladniczych, kas ubezpieczeniowych, skrócenie służby wojskowej i zniesienie ceł na artykuły żywnościowe oraz utrzymanie przywilejów mistrzów. [Teka z drukami ulotnymi (m.in. nadbitki, rozporządzenia, ulotki, weksle, afisze), sygn. DŻS 15 a/1. Dokumenty zakupione przez Bibliotekę Elbląską, pochodzą z kolekcji Tomasza Spionka].

:

[1881]

:

Gustav Schade (Ottto Franzke)

Place_of_issue:

Berlin

:

druk okolicznościowy

:

image/x.djvu

:

DŻS 15 a/1 - nr 46

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)