Object structure
:

Herbarius

:

nauki przyrodnicze ; zielnik

:

Zielnik zawiera rysunki ziół, ich opisy, a także komentarze traktujące o ich właściwościach leczniczych i zastosowaniach. Zielniki takie łączone były często również z tekstami dodatkowymi traktującymi o zagadnieniach medycyny i astrologii. Ze względu na medyczny charakter i praktyczne zastosowanie zawartych w nich informacji księgi te były wyjątkowo cenione i poszukiwane. Początkowo zielniki wydawano w j. łacińskim, czego przykładem jest najstarszy wolumin - inkunabuł Herbarius wydany w Passau w 1485r, drukowany przez znanego drukarza Johannesa Petriego (1441-1511), zajmującego się głównie drukiem ksiąg medycznych i astronomicznych (w tym również dzieł M. Kopernika). W zbiorach polskich inkunabułów jest to jedyny egzemplarz tego druku z roku 1485! Pozostałe zachowane to dwa druki z kolejnego, 1486 roku, ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie i Ossolineum we Wrocławiu. Elbląski egzemplarz notowany jest w katalogu inkunabułów polskich pod nr Ip 27/10. Opisywany druk pod względem edytorskim i ilustracyjnym w dużej mierze nawiązuje do łacińskiego dzieła Herbarium wydanego w 1484r u P.Schöffera w Moguncji. Zawarte w nim drzeworytnicze ilustracje są jeszcze mało szczegółowe i dość schematyczne jednak na tyle docenione przez ówczesnych iż były pierwowzorem dla późniejszych wydań ksiąg tego typu jak Herbarium Leonharda Fuchsa (Moguncja, 1534) i druki polskie O ziołach i mocy ich St.Falimierza (Kraków 1534) oraz Herbarz to jest ziół opisanie M.Siennika (Kraków 1568).Inkunabuł oprawiono w tzw. miękką oprawę pergaminową . Użyta do niej wtórnie, zapisana dwustronnie, pergaminowa karta pochodzi z niemieckiego rękopisu. Pierwotnie oprawę zaopatrzono w paski skórzane służące do zawiązywania od strony rowkowej – obecnie nie zachowane.

:

1485

:

Io.Petri

:

inkunabuł

:

image/x.djvu

:

Inc.II.4

:

lat

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: