Object structure
:

Rechenbuch auff die Preusche müntz, mass und gewicht, von allerley Kauffmanschafft, sonderlich die Schiffparts un Fracht...

:

Falk, Christoph

:

Lufft, Hans (1495-1584) ; Falk, Christoph (ok. 1520-1572) ; rachunkowość - podręcznik - 16 w. ; buchalteria - poradnik - 16 w. ; kupiectwo - 16 w. ; arytmetyka ; Elbląg - historia - 16 w.

:

Książka rachunkowa dla kupców – pomoc w różnego rodzaju rachunkach (pieniężnych, wagowych etc.) niezbędnych w transakcjach handlowych. Dzieło to było jednym z pierwszych tego rodzaju w Europie i cieszyło się dużą popularnością wśród handlarzy, przewoźników etc. Autor Christoph Falk (ok. 1520-1572) związany był z Elblągiem – ok. 1546 nauczał rachunków w tutejszym gimnazjum i – jak pisze we wstępie do swej książki – praca ta, a zwłaszcza namowy „życzliwych” skłoniły go do tego, by wykładaną przez siebie materię wydać drukiem i w ten sposób przybliżyć szerszemu gronu odbiorców. Druk zawiera także wierszowana pochwałę arytmetyki. Na stronie tytułowej zapiski proweniencyjne, m. in. Abrahama Grübnau’a oraz ciekawy znak drukarski. W ozdobnym wianku (plecionce), z dowiązanymi grabiami oraz kosą, widoczny zając oraz polujący na niego ptak (orzeł ?). W tekście m.in. liczne zapiski rękopiśmienne - związane z tematyką dzieła (obliczenia etc.), dedykacja dla burmistrza oraz urzędników miejskich Gdańska, przedmowa do czytelnika, wykaz treści oraz winiety. Druk wydany przez Hansa Luffta, drukarza niemieckiego działającego w Wittenberdze w latach 1522-1550 i w Królewcu 1549-1554. (Znany głównie jako drukarz „Biblii Lutra”. Otrzymał pierwszy przywilej drukarski z rąk księcia Albrechta Pruskiego. Oficyna działała do roku 1554, wydając 53 dzieła). Druk współoprawny z innymi drukami (klocek introligatorski), sygn. Pol.6.II.693-Pol.6.II.695. Pieczątki w druku: 1, 7, 10, 11, 20. Dawne sygnatury: QQ.9. Typ oprawy (materiał) - brązowa skóra (tłoczenia ślepe) - "1554" - tłoczone na przedniej okładzinie ; okładzina - tektura ; krawędzie - przycięte ; brak wszystkich skórzanych wiązań ; pęknięcie zwięzów między blokiem a oprawą, poluzowanie oprawy, uszkodzenie przegubów ; średnie deformacje ; średnie przedarcia/ ubytki ; znaczne zacieki/ zaplamienia ; znaczny stopień zainfekowania mikroorganizmami. W 2010 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej”

:

1552

:

[Hans Lufft]

Place_of_issue:

[Königsberg]

:

stary druk

:

image/x.djvu

:

Pol.6.II.693

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: