Object structure

:

Nabór do Ochotniczych Hufców Pracy w 1977 - afisz

:

Ochotniczy Hufiec Pracy 8-2 w Kwidzynie ; Ochotniczy Hufiec Pracy 8-3 w Elblągu ; Ochotniczy Hufiec Pracy 8-4 w Pasłęku ; Ochotniczy Hufiec Pracy 8-5 w Elblągu ; Ochotniczy Hufiec Pracy 8-6 w Malborku ; Federacja Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej w Elblągu ; Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Elblągu

:

Federacja Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej (FSZMP) wraz z Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy (WK OHP) w Elblągu mieszczącą się przy ulicy Huzarskiej 16 (inny adres widnieje na afiszu - "Wakacje na własny ... ") ogłasza nabór do OHP w 1977 roku. Hufce pracy były pozytywną alternatywą dla młodzieży z "trudnych", biednych środowisk lub pozbawionych dostępu do dobrego szkolnictwa. Członkowie OHP byli skoszarowani, kończyli 2-letnia szkołę zawodową, otrzymywali całodzienne wyżywienie, umundurowanie, uczestniczyli w imprezach kulturalno-sportowych oraz odbywali szkolenia poborowych-junaków w oddziałach samoobrony. Dla tego też w tym dokumencie każda z wymienionych komend na wzór jednostek wojskowych posiadała przed nazwą numery. Poniżej tekstu znajdują się adnotacje o informacjach udzielanych przez poszczególne komendy a o przyjęciu decydowała kolejność zgłoszeń. Na końcu znajduje się lista Komend w dawnym województwie elbląskim, praktycznie wszystkie znajdowały się przy dużych zakładach pracy - dwa elbląskie przy Elbląskim Kombinacie Budowlanym, kwidzyńska, malborska i pasłęcka przy Przedsiębiorstwach Budownictwa Rolniczego. Przy każdym też funkcjonowała zasadnicza szkoła zawodowa. Ciekawym dokumentem, uzupełniającym wiedzę na temat zorganizowania i funkcjonowania OHP, jest niewypełniona "Ankieta dotycząca, życia, pracy i nauki uczestników Ochotniczych Hufców Pracy". Po wpisaniu słów - "Szansa dla młodzieży" lub "OHP", ukażą się w wyszukiwarce, inne dokumenty z ofertą nauki w OHP, część z hufców miała w nazwie słowo "dochodzące".

:

1977

Place_of_issue:

Elbląg

:

afisz

:

application/pdf

:

DŻS – VII.4.1

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.