Object structure

:

Układ Zbiorowy Pracy Dla Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - biuletyn

:

związki zawodowe - prawo - Polska - teksty ; Elektrociepłownia w Elblągu ; Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej ; Ministerstwo Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska ; Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej

:

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej przedrukowało na własne potrzeby w 1975 r. "Układ zbiorowy pracy dla Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej". Układ pochodził z 28.12.1974 r. i został zawarty pomiędzy Ministrem Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska (MGTiOS) - a Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej (ZG ZZPGKiT). Układ dzielił się na pięć części z których, pierwsza dotyczyła Postanowień wstępnych, druga obejmowała Branżowe warunki wynagrodzenia, kolejna zawierała Warunki przyznawania świadczeń. Czwarta omawiała Warunki pracy a ostatnia Postanowienia końcowe. W skład tego układu zbiorowego wchodziło trzydzieści pięć załączników różnej treści. Układ zbiorowy podpisali ówczesny Minister Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska MGTiOS - Jerzy Kusiak z ramienia Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej - przewodniczący Wł. Gaworski i wiceprzewodniczący K. Golik. Za zgodność Wicedyrektor Dep. Pracy Płac i Spraw Socjalnych MGTiOS - Edward Bochacz. Ustalona data dokumentu wynika z informacji przyjęcia dokumentu na stan Dokumentów Życia Społecznego.

:

1975

Place_of_issue:

Elbląg

:

biuletyn

:

image/x.djvu

:

DŻS - VII

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej

This publication is protected and available only for logged users.