Object

Planned object

Title: Der patriotische Landprediger. Zweites Stück

:

Der patriotische Landprediger (Lipsk, 1780) - druga z czterech części, wydanej na przestrzeni 1779-1783 publikacji, której tematyka dotyczy pełnienia urzędu duszpasterza wiejskiego. Autorem dokumentu jest niemiecki teolog luterański, nauczyciel, pisarz i publicysta Johann Heinrich Reß (1732-1803). W dokumencie, autor dzieli się refleksjami nad prawidłowymi postawami oraz zachowaniami pastorów i duszpasterzy wiejskich, z uwzględnieniem specyfiki środowiska wiejskiego, zarówno przy realizacji posługi duszpasterskiej na rzecz ludności wiejskiej, jak i w prywatnym życiu codziennym. Reß chce przybliżyć teologiczne zasady, którym był oddany jako pastor, do życia praktycznego i w ten sposób bardziej osadzić religię w życiu codziennym. Celem urzędu pastora wiejskiego winno być nie tylko głoszenie zasad wiary oraz nauczanie i pogłębianie życia religijnego, ale również, a może przede wszystkim samokształcenie i działalność oświatowa, współorganizowanie życia społeczno-kulturalnego, aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej, kształcenie intelektu i cnót, odpowiednie przekazywanie wiedzy i wspieranie rozwoju ducha, degradacja od uprzedzeń i przesądów, budzenie aspiracji, zwłaszcza wśród młodzieży etc. Realizacja tych celów jest możliwa jedynie poprzez zrozumienie i uwzględnienie w posłudze specyfiki środowiska wiejskiego, wynikającej m.in.: z charakteru pracy na roli i związanych z tym codziennych, licznych obowiązków, obciążeń i ograniczeń, poziomu intelektualnego, stopnia umiejętności czytania i pisania, sytuacji społeczno-ekonomicznej, możliwości komunikacji etc. W niniejszej części autor koncentruje się w głównej mierze na posłudze duszpasterza na rzecz zapewnienia dobrobytu własnej rodzinie oraz na rzecz rozwoju obszaru, na którym wykonuje posługę kapłańską, a co za tym idzie zapewnienia dobrobytu lokalnej społeczności.

:

in der Weygandschen Buchhandlung

Place_of_issue:

Leipzig

:

92610/2

:

ger ; lat

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

Object collections:

Last modified:

Jul 27, 2021

All available object's versions:

https://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/publication/71952

Show description in RDF format:

RDF

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information