Object

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title: Pietismus und Orthodoxie in Ostpreuβen Auf Grund des Briefwechsels G.F. Rogalls und F.A. Schultz’ mit den Halleschen Pietisten

:

Publikacja, autorstwa Ericha Riedesela wydana w 1937 roku koncentrująca się na tematyce początków, kierunków rozwoju i znaczenia pietyzmu oraz sporu pietystów z ortodoksami na terenach Prus Wschodnich. Materiał powstał na bazie korespondencji prekursorów i krzewicieli pietyzmu w Prusach Wschodnich z pietystami hallskimi. Pietyzm (niem. Pietismus) to nurt religijny w luteranizmie z XVII i XVIII wieku kładący nacisk na rozbudzenie uczuć religijnych poprzez modlitwę, studiowanie Biblii oraz działalność charytatywną. Ich zadaniem było krzewienie idei pierwotnego Kościoła, religii żywej, pobożności i edukacji warstw najuboższych. Nurt ten szczególnie rozwinął się w Prusach Wschodnich w XVII wieku. Już w 1698 roku Theodor Gehr (1663-1707) urzędnik kamery, pedagog, jeden z pierwszych propagatorów pietyzmu na tych terenach założył pod Królewcem szkołę pietystyczną. Ortodoksi spowodowali wszczęcie dochodzenia przeciwko Gehrowi, któremu nakazano likwidację szkoły, nie zahamowało to jednak dalszych postępów pietyzmu. Znaczne wpływy zaczął zdobywać sobie pietyzm, gdy w 1703 roku na Uniwersytet w Królewcu powołany został Heinrich Lysius (1670-1731) teolog z Flensburga. Między innym tym dwóm postaciom poświęcona jest pierwsza część opracowania. W kolejnych rozdziałach autor prezentuje kolejno sylwetki i działalność Georga Friedricha Rogalla (1701-1733) – teologa uznawanego za prekursora pietyzmu w Prusach Wschodnich i Franza Alberta Schulza (1692-1763). Uzupełnieniem opracowania są załączniki zawierające różnorodne dokumenty i materiały związane z krzewieniem ruchu pietystycznego na terenach Prus Wschodnich.

:

Ost – Europa - Verlag

Place_of_issue:

Königsberg und Berlin

:

application/pdf

:

oai:dlibra.bibliotekaelblaska.pl:64396

:

34839

:

ger ; lat

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Dec 11, 2018

Number of object content hits:

2

Number of object content views in PDF format

2

All available object's versions:

https://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/publication/69685

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information