Object

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title: Ostpreuβen Eine wirtschaftsgeographische Landeskunde

:

Publikacja z dziedziny geografii społeczno - ekonomicznej, antropogeografii wydana w Królewcu (niem. Königsberg) w 1936 roku. Autorem opracowania jest dr Erwin Scheu (1886-1981), niemiecki geograf, profesor Wyższej Szkoły Handlowej w Królewcu. Niespełna dwustustronicowy wolumen jest opisem działalności osadniczej i społeczno-gospodarczej na tle środowiska geograficznego na obszarze Prus Wschodnich. Pierwszą część opracowania stanowi opis krajobrazów terenów Prus Wschodnich. Druga przedstawia charakterystykę tej prowincji jako przestrzeni osadniczej, ze szczegółowym rysem historycznym etapów procesu osadnictwa od wieków najwcześniejszych po wiek XIX, współczesny autorowi obraz przestrzeni osadniczej i miast jako wynik historycznego rozwoju zasiedlania i osadnictwa. Część trzecia koncentruje się na opisie Prus Wschodnich jako przestrzeni gospodarczej. Poszczególne podrozdziały tej części dotyczą kolejno: rolnictwa, rybołówstwa, przemysłu, rzemiosła i drobnego handlu. Czwarta część książki to prezentacja regionu jako przestrzeni komunikacyjno - transportowej wraz opisem głównych centrów komunikacyjnych. Ostatnia, piąta część skoncentrowana jest na prezentacji krajobrazów poszczególnych obszarów osadniczych prowincji Prusy Wschodnie m.in. Mazur, Warmii, okolic Królewca, okręgu Kłajpedy, rejonów Sambii etc. Publikację wzbogacono licznymi statystykami, rycinami, diagramami i wykresami.

:

Pädagogische Verlagsgemeinschaft Ostpreuβen G.m.b.H Sturm-Verlag – Ferdinand Hir.

Place_of_issue:

Königsberg

:

application/pdf

:

oai:dlibra.bibliotekaelblaska.pl:64321

:

34860

:

ger

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej

Object collections:

Last modified:

Sep 21, 2018

In our library since:

Sep 21, 2018

Number of object content hits:

21

Number of object content views in PDF format

21

All available object's versions:

https://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/publication/69612

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information