Object

Title: Upominanie Do Ewanyelikow Y Do Wszystkich Spolem nie Katholikow Jż o skażenie Zborow Krakowskich gniewać się y nic nowego...

:

Druk religijny skierowany przeciw innowiercom, zwłaszcza przeciw uchwalonej w 1573 roku Konfederacji Warszawskiej, umowie pomiędzy wyznaniami chrześcijańskimi. Konfederacja Warszawska gwarantowała polskiej szlachcie, niezależnie od wyznania - równouprawnienie i opiekę państwa oraz wieczny pokój między różniącymi się w wierze. Ksiądz Skarga uważał jednak, że Polska powinna być jednolita religijnie. Tekst autorstwa Piotra Skargi, właściwie Piotra Powęskiego (1536-1612) - polskiego księdza, jezuity, teologa i pisarza, nadwornego kaznodziei Zygmunta III Wazy. Skarga był przeciwnikiem przyjęcia korony szwedzkiej przez króla, zwolennikiem wojny z Turcją, występował przeciwko szlacheckiemu obozowi reform, obawiając się osłabienia pozycji króla. Oskarżał szlachtę o egoizm stanowy i warcholstwo. Swoje poglądy na zagadnienia dotyczące państwa i sprawowania władzy przedstawił w Kazaniach sejmowych. Znakomity orator, autor dzieł religijnych oraz dzieł o charakterze popularyzatorskim, m.in. żywoty świętych. Dzieła pisarskie Piotra Skargi były ściśle związane z jego działalnością religijną, społeczną i polityczną. Występował przeciw innowiercom, nawoływał do zmian postaw rządzących, do reform, by nie doprowadzić Rzeczypospolitej do upadku. Wzywał do ograniczenia przywilejów dla protestantów, których nazywał heretykami i bluźniercami przeciw Bogu. Reformację uważał za błąd, który należy jak najszybciej naprawić. Jego twórczość pisarska poświęcona była walce o jedność Kościoła, o wzmocnienie władzy i reformę obyczajów w państwie. Jako katolik i patriota, autor walczył o przywrócenie w Polsce jedności religijnej, wzmocnienia władzy królewskiej oraz usunięcia krzywd społecznych i niesprawiedliwego prawa. Poza działalnością pisarską i kaznodziejską Skarga zajmował się wszechstronną działalnością filantropijną, zakładając m.in. Bractwo Miłosierdzia, Bank Pobożny i Skrzynkę św. Mikołaja. Trudnił się również pisaniem skarg na prośby potrzebujących analfabetów. Z powodu tej działalności nadano mu przydomek „Skarga”. Druk wydany w Poznaniu w drukarni dziedzica Jana Worlaba. Druk współoprawny z innymi tekstami (klocek introligatorski), sygn. Pol.6.II.245- Pol.6.II.247. Format bibliograficzny: 4. Pieczątki: 1, 3, 10, 11, 12. Dawne sygnatury: U, M.5, F.650. Inne znaki własnościowe: Johannes Barthen Pos. Zewnętrzne oznaczenia: NT, NS (ślady). Krawędzie przycięte - barwione ; typ oprawy (materiał) - pergamin ; obleczenie – koloru pomarańczowego ; okładzina - tektura ; brak wiązań (ślady po skórzanych wiązaniach) ; pęknięcie zwięzów między blokiem a oprawą, poluzowanie oprawy, uszkodzenie przegubów ; niewielkie deformacje ; średnie zabrudzenia ; brak zacieków / zaplamień ; niewielkie ubytki spowodowane przez owady. Uwagi: Pol.6.II.245=E.XIII.408 ; Pol.6.II.247=E.XXVIII.156. W 2010 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej”.

:

u wdowy i dziedziców Jana Worlaba

Place_of_issue:

Poznań

:

image/x.djvu

:

oai:dlibra.bibliotekaelblaska.pl:44866

:

Pol.6.II.247

:

pol

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

Object collections:

Last modified:

Mar 12, 2015

In our library since:

Mar 12, 2015

Number of object content hits:

36

Number of object content views in DjVu format

35

All available object's versions:

https://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/publication/49626

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information