Object structure

:

Der Zuschauer; Aus dem Engländischen übersetzet. Neunter und letzter Theil

:

Addison, Joseph ; Steele, Richard

:

"The Spectator"- artykuły - przekład niemieckojęzyczny ; czasopisma niemieckie - 18 w. ; Addison, Joseph (1672-1719) ; Steele, Richard (1672-1729) ; prasa - 18 w. ; piśmiennictwo - 18 w.

:

Publikacja jest niemieckim tłumaczeniem tekstów z czasopisma "The Spectator" (Der Zuschauer) wydawanego przez pochodzącego z Irlandii Richarda Steele'a (1672-1729) i Anglika Josepha Addisona (1672-1719). "The Spectator" ukazywał się (prawie) codziennie w Londynie, w latach 1711-1714 w liczbie około 3000 egzemplarzy. Był pierwszą, gazetą, która prezentowała poglądy redaktorów, publicystykę i artykuły opisujące wydarzenia ze świata i nie ograniczała sie jedynie do zamieszczenia zbioru ogłoszeń. Prócz Londynu "The Spectator" cieszył się popularnością w innych miastach angielskich, większości krajów kontynentu europejskiego a nawet w trzynastu koloniach w Nowym Świecie. O popularności gazety świadczą późniejsze wydania zbiorcze. Pierwszą próbę wydania niemieckiego tłumaczenia podjęto już w roku 1731, następnie w latach 1750-1751 wydanie to uzupełniono i poprawiono w nim liczne błędy i niedoróbki. Przekład mimo poprawek nie uchodził za poprawny i w latach osiemdziesiątych XVIII wydano kolejne tłumaczenie opracowane przez Karla Wilhelma Ramlera (1725-1798) i Johanna Lorenza Benzlera (1747-1817). W zbiorach Biblioteki Elbląskiej znajdują się egzemplarze wydane w Lipsku w okresie 1749 -1751.

:

1751

:

Bernhard Christoph Breitkopf

Place_of_issue:

Leipzig

:

czasopismo

:

application/pdf

:

010874

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)