Object structure

:

Wöchentliche Unterhaltungen über die - Charakteristik der Menschheit [ … ] Erster Band

:

Zöllner, Johann Friedrich

:

Zöllner, Johann Friedrich (1753-1804) ; antropologia ; piśmiennictwo - 18 w. ; prasa - 18 w. ; etnologia ; czasopisma niemieckie - 18 w.

:

Redagowane przez berlińskiego, oświeceniowego myśliciela Johanna Friedricha Zöllnera (1753-1804) pismo Wöchentliche Unterhaltungen über die - Charakteristik der Menschheit (Cotygodniowa pogadanka na temat przymiotów ludzkości) było kontynuacją ukazującego się w latach 1784-1788 czasopisma Wöchentliche Unterhaltungen über die Erde und ihre Bewohner (Co tygodniowa pogadanka na temat Ziemi i jej mieszkańców). Oba pisma w swym zamierzeniu miały być tygodnikami poświęconymi rozwijającym się naukom, jakimi były antropologia i etnologia. Artykuły dotyczyły więc zarówno problemu relacji etniczno-religijnych (np. opisy misji jezuickich wśród Indian kalifornijskich) jak i problematyki budowy fizycznej rodzaju ludzkiego (np. na łamach pisma rozważano wpływ klimatu na wygląd człowieka). Pismo wzbogacone było materiałem graficznym. Prezentowane na jego łamach grafiki przedstawiały m. in. mieszkańców egzotycznych krain, takich jak buddyjskich Kałmuków zamieszkałych na zachód od gór Ural czy też czarnoskórych mieszkańców Senegalu. Czasopismo przestało się ukazywać po 1791 roku. Biblioteka Elbląska posiada w swoich zbiorach egzemplarze z roku 1789.

:

1789

:

bei Friedrich Maurer

Place_of_issue:

Berlin

:

czasopismo

:

application/pdf

:

010914

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)