Object structure

:

Certamen novem Musarum, Illustrissimae Principi [...] Mariae Leonorae, natae Ducissae Iuliacensi, Cliuensi et Bergensi, Marchionissae Brandenburgensi...

:

Leius, Matthias

:

druk okolicznościowy - 17 w. ; wiersze łacińskie - 17 w. ; Jülich-Kleve-Berg, Maria Eleonora (1550-1608) ; Rhode, Jakub (1540-1602) ; Muzy

:

Tekst jest odpowiedzią autora, Matthiasa Leiusa pochodzącego z niemieckiego Księstwa Jülich (Iuliacensis), na rzucone mu wyzwanie do poetyckiego pojedynku poświęconego Muzom (certamen Musarum). Swój utwór Leius dedykuje pochodzącej z rodu Jülich-Kleve-Berg księżnej pruskiej, Marii Eleonorze (1550-1608). W poprzedzającym utwór liście dedykacyjnym przyjmujący wyzwanie zapewnia o swym największym staraniu dla dobra sztuki oraz liczy na przychylność księżnej dla jego próby poetyckiej. Sam utwór rozpoczyna wezwanie do Muz połączone z pochwałą sztuki wprowadzającej harmonię i ład w świecie oraz unieśmiertelniającej człowieka. Dalej następuje pochwała każdej z Muz, kolejno przywołuje dziedziny reprezentowane przez: Klio, Melpomene, Thalię, Terpsychorę, Euterpe, Erato, Kalliope, Uranię, Polihymnię, wychwalając każdą z nich. Zapytując o pierwszeństwo, uznaje uprzywilejowane miejsce każdej z Muz – u każdego człowieka inna może zasadnie otrzymać pierwszeństwo. Na koniec poeta uznaje, iż sam Apollo rozpisał konkurs – po to, by na nowo rozniecić miłość do Muz. Tekst wydany w Gdańsku w drukarni Jacoba Rhode (1540-1602). Druk współoprawny (klocek introligatorski), sygn. Pol.6.II.392-Pol.6.II.6.II.426. Format bibliograficzny: 4. Pieczątki: 1, 5, 10, 11. Dawne sygnatury: N.2., N.2.Misc.2. Zewnętrzne oznaczenia: DT, TD. Typ oprawy (materiał) - biały pergamin; krawędzie przycięte - barwione; okładziny - tektura; zdobienia oprawy - tłoczenia złocone; niewielkie deformacje; niewielkie przedarcia/ubytki; znaczny stopień zainfekowania mikroorganizmami. W 2010 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej”.

:

1615

:

apud Iacobum Rhodum

Place_of_issue:

Gedani

:

stary druk

:

image/x.djvu

:

Pol.6.II.418

:

lat

Prawa:

Domena publiczna (public domain)