Object structure

:

Collatio praedictionis et eventus vaticiniorum divinorum : quae exstant in libris Mosis, Josuae, Judicum, Samuelis, Regum, ...

:

Radtmann, Bartholomaeus

:

Radtmann, Bartholomaeus (1560-1600) ; Caminaeus, Balthasar ; druk teologiczny - 17 w. ; Grosse, Henning (1553-1621) ; proroctwa ; Księga Mojżesza ; Księga Jozuego ; Księga Samuela ; Księga Sędziów ; Księga Hioba ; Księga Psalmów

:

Dzieło teologiczne autorstwa profesora we Frankfurcie nad Odrą Bartholomaeusa Radtmanna (1560-1600). Autor porównał wyniki nauczania dotyczące proroctw oraz boskości pojawiające się w Księgach Mojżesza, Jozuego, Sędziów, Samuela, Królów, Kronikach, Psalmach etc. Tekst składa się z I-VI ksiąg, wstępu Radtmanna, dedykacji Balthasara Caminaeusa, spisu treści. Na końcu tekstu znak drukarski - rycina przedstawiająca starca, wokół znaku napis: "Speremus Meliora Henningus Gros". Wszystkie karty druku w ramkach, w tekście marginalia, ozdobniki drukarskie: inicjały, winiety. Druk współoprawny (klocek introligatorski), sygn. Pol.7.II.5695-Pol.7.II.5697. Pieczątki: 1, 10, 11. Dawne sygnatury: S.4. Inne znaki własnościowe: No.51 Ex libris Simonis Loyssii. Zewnętrzne oznaczenia: DT. Typ oprawy (materiał) - biały pergamin (oprawa z japem) ; krawędzie przycięte - barwione ; okładzina - tektura ; średnie deformacje ; średnie zagniecenia/ przedarcia/ ubytki ; znaczne zabrudzenia ; niewielkie ubytki spowodowane przez owady ; niewielkie ubytki spowodowane przez gryzonie. W 2010 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej”.

:

1602

:

sumptibus Henningi Grosii Bibliopolae

Place_of_issue:

Lipsiae

:

stary druk

:

image/x.djvu

:

Pol.7.II.5695

:

lat

Prawa:

Domena publiczna (public domain)