Object structure

:

Walne Zgromadzenia Przedstawicieli Spółdzielni Mleczarskiej w Dzierzgoniu - afisz

:

Dzierzgoń - gospodarka - 20 w. ; mleczarstwo - 20 w. ; spółdzielczość - 20 w. ; Spółdzielnia Mleczarska w Dzierzgoniu ; Szkoła Podstawowa w Dzierzgoniu ; Dzierzgoń - rolnictwo - 20 w.

:

Zarząd Spółdzielni Mleczarskiej w Dzierzgoniu zorganizował Walne Zgromadzenie swoich członków, z tej okazji wydrukowano afisz informujący o tym wydarzeniu. Afisz ten znajduje się w zbiorach Biblioteki Elbląskiej. Zgromadzenie miało miejsce 25.03.1962 roku o godzinie 10.00 w auli Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu. Na afiszu przedstawiono cały porządek obrad liczący 14 punktów i zawierający wszystkie procedury formalne walnego zebrania członków spółdzielni. Ponadto w punkcie 10 podjęto uchwałę dotyczącą zbycia kiosków nabiałów, w punkcie 11 podjęto uchwałę w sprawie utrzymania świadczeń dostawców na budowę nowych i przebudowę starych zlewni oraz na ich wyposażenie a w 12 uchwalono zmiany w Statucie Spółdzielni. Pod właściwą treścią widniała informacja, że zgodnie z § 22 Statutu Spółdzielni bez względu na ilość obecnych członków uchwały obrad będą obowiązywały. Bilans Spółdzielni, protokół z ostatniego Walnego Zgromadzenia oraz wszelkie załączniki zostały wyłożone do wglądu przez członków w lokalu Spółdzielni. A delegatom zapewniono środki transportu. Na stronie tytułowej afisza w kolorze zielonkawym znajduje się pieczęć o treści - "Egzemplarz wyłączony z użytku" a na odwrotnej pieczęć o treści - "Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Elblągu w siedzibie w Malborku".

:

1962

Place_of_issue:

Malbork

:

afisz/plakat

:

image/x.djvu

:

DŻS - VI

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej