Object structure

:

Zebranie Przedstawicieli Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Nowym Dworze Gdańskim w 1986 Roku - zaproszenie

:

Nowy Dwór Gdański - gospodarka - 20 w. ; mleczarstwo - 20 w. ; spółdzielczość - 20 w. ; Komitet Miasta i Gminy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Nowym Dworze Gdańskim - budynek ; Nowy Dwór Gdański - rolnictwo - 20 w. ; Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Nowym Dworze Gdańskim

:

Zarząd Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej (OSM) w Nowym Dworze Gdańskim zorganizował zebranie przedstawicieli. W imieniu Zarządu zapraszali Prezes mgr inż. Ryszard Masalski, i dwaj wiceprezesi inż. Stanisław Kujawa i Jan Bagiński. Obrady odbyły się 16.04.1986 r. o godz. 10.00 w Komitecie Miasta i Gminy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Nowym Dworze Gd. przy ulicy Bieruta. Zaproszenie w formie trzyczęściowego rozkładanego folderu, bez logo OSM, mogło być wysłane też pocztą bez potrzeby wkładania w kopertę. Na stronach wewnętrznych zadrukowanych poziomo znalazło się samo zaproszenie, porządek obrad oraz informacje dodatkowe. Te ostatnie informowały, że uchwały zapadłe na tym zebraniu będą obowiązywać wszystkich członków i dostawców mleka a bilans Spółdzielni oraz protokół z ostatniego Zebrania przedstawicieli wraz z dokumentami i załącznikami był wyłożony do wglądu w biurze Głównego Księgowego. Strony zewnętrzne częściowo zadrukowane poziomo były interesujące dla swojej treści. Był to swoista reklama a jednocześnie dokument "działalności" OSM w Nowym Dworze Gdańskim. Podano tam dane z dwóch lat 1985 i 1986 a dotyczyły one m.in. skupu mleka, produkcji mleczarskiej, zatrudnienia, kosztów związanych z produkcją czy wyników finansowych. Nie tylko wyniki finansowe świadczyły o Spółdzielni ale także dane dotyczące wspomagania własnych członków poprzez pokazy, szkolenia, demonstracje czy rozprowadzenie sprzętu i usługi weterynaryjne i profilaktyczne. Ostatnia zewnętrzna część strona folderu zadrukowana pionowo została podzielona na dwie kolumny. Treść jednej to napis - "Druk" z miejscem na dane odbiorcy i kod pocztowy. Druga kolumna informowała o zaproszeniu. Ten dokument nie jest jedynym drukiem zaproszenia OSM na zebranie przedstawicieli w Nowym Dworze Gd. jakie posiada Biblioteka Elbląska w swoich zbiorach.

:

1986

Place_of_issue:

Nowy Dwór Gdański

:

zaproszenie

:

image/x.djvu

:

DŻS - VI

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej