Object structure

:

Regulamin Obrad Zebrania Założycielskiego Wojewódzkiej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej w Elblągu - druk

:

Wojewódzka Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska w Elblągu ; Elbląg - gospodarka - 20 w. ; Elbląg - rolnictwo - 20 w. ; spółdzielczość - 20 w. ; pszczelarstwo - 20 w.

:

W zbiorach Biblioteki Elbląskiej znajdują się dwa dokumenty tyczące zebrania założycielskiego Wojewódzkiej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej (WSO-P) w Elblągu w 1976 roku. Obrady miały miejsce 25.02.1976 r. o godz. 10.00 w sali kasyna OSWL (Ośrodek Szkolenia Wojsk Lądowych) im. Rodziny Nalazków przy ulicy Armii Czerwonej (obecnie Królewieckiej) w Elblągu. Jeden z dokumentów dotyczył zaproszenia na to zebranie organizacyjne a drugi informował o regulaminie tychże obrad. Dokument w formie kserowanego maszynopisu formatu A-4 liczył 2 strony. Z regulaminu wynikało, iż podejmowanie uchwał ważne było przy udziale co najmniej 30-tu członków założycieli. Uczestnicy założycielskiego zebrania to przedstawiciele WSO-P w Gdańsku z terenu działalności Spółdzielni na woj. elbląskie oraz członkowie Rady Wojewódzkiej WSO-P w Gdańsku zamieszkali na terenie nowopowstałego województwa elbląskiego wraz z przedstawicielami organizacji polityczno-gospodarczych. Dalej w dokumencie opisano szczegółowo procedury związane z założeniem nowej Spółdzielni i przeprowadzeniem wyborów do nowych władz Spółdzielni. Regulamin liczył 15 punktów a pod nim było miejsce na podpis Przewodniczącego i Sekretarza zebrania, w tym konkretnym dokumencie jest ich brak.

:

1976

Place_of_issue:

Elbląg

:

druk

:

image/x.djvu

:

DŻS - VI

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej