Object structure

:

Zebranie Przedstawicieli Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Pasłęku - zaproszenie

:

Pasłęk - gospodarka - 20 w. ; mleczarstwo - 20 w. ; spółdzielczość - 20 w. ; Pasłęk - rolnictwo - 20 w. ; Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Pasłęku

:

Zarząd Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Pasłęku przygotował zebranie przedstawicieli Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej (OSM) w Pasłęku. Przygotowanie obejmowało również wysłanie specjalnych zaproszeń na to zebranie, które odbyło się 25.04.1986 r. o godz. 10.00 w Sali Rycerskiej Urzędu Miasta i Gminy w Pasłęku. Na dokumencie znalazł się wydrukowany porządek obrad - przede wszystkim procedury formalne - m.in. wybór przewodniczącego, sekretarza i dwóch asesorów, uchwalenie porządku i regulaminu obrad ZP (Zebrania Przedstawicieli), przyjęcie protokołu z poprzedniego ZP. Przedstawiciele mieli zapoznać się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółdzielni oraz planem działania na 1986 r. Planowano wysłuchania sprawozdania Rady Nadzorczej i oceny polustracyjnej Spółdzielni. Zaproszenie z charakterystycznym dla lokalnych OSM logo, występujące także na ówczesnych butelkach szklanych. Wyjątkowo jak na ten typ dokumentów, zawierało na ostatniej stronie również cytat - z § 33 Statutu Spółdzielni informujący o zasadach przyjmowania i ważności podejmowanych uchwał. Dodatkowo wydrukowano notkę, iż bilans Spółdzielni, protokół z ostatniego zebrania wraz dokumentami i załącznikami wyłożony został do wglądu członków w biurze głównego księgowego.

:

1986

Place_of_issue:

Pasłęk

:

zaproszenie

:

image/x.djvu

:

DŻS - VI

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej