Object structure

:

Pismo w Sprawie Kontroli Rolniczego Użytkowania Gruntów Rolnych - druk

:

Elbląg - rolnictwo - historia ; rolnictwo - organizacja - 20 w. ; Urząd Wojewódzki - wydawnictwa ; Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Elblągu

:

W październiku 1975 r. wysłano do wszystkich Naczelników Gminy w Województwie Elbląskim pismo w którym powołano się na wcześniejszy dokument z 1974 r. dotyczący "Ramowych wytycznych w sprawie kontroli rolniczego użytkowania gruntów rolnych oraz wykorzystania ich możliwości produkcyjnych" w którym Naczelników zobowiązano do takich kontroli. Na podstawie analizy materiałów przedłożonych przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych (WBGiTR) w Elblągu okazało się, że takich kontroli rolniczego użytkowania gruntów nie przeprowadzono w wielu Gminach m.in. w Drewnicy, Ostaszewie czy Sztutowie. W 60 % gmin, kontrolę przeprowadzono w terminie późniejszym niż wyznaczono, w 40 % gmin nie objęto kontrolą wszystkich gruntów rolnych a tylko grunty rolników indywidualnych. W związku z tym Naczelnicy Gminy musieli wyciągnąć konsekwencje w stosunku do winnych nie przeprowadzenia kontroli, w przypadku stwierdzenia nieużytkowania gruntów Naczelników zobowiązano do dalszego postępowania z takim gruntem. Informację z wykonania tych zadań należało odesłać do 30.10.1975 r. Kopie pism do Naczelników przesłano także do Rejonowych Oddziałów WBGiTR.

:

1975

Place_of_issue:

Elbląg

:

druk

:

image/x.djvu

:

DŻS - VI

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej