Object structure

:

Ramowy Regulamin Spółdzielni Kółek Rolniczych w Markusach - broszura

:

organizacja pracy - 20 w. ; zakłady pracy - regulaminy - 20 w. ; rolnictwo - spółdzielnie ; Markusy - gospodarka - 20 w. ; Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Markusach ; spółdzielczość - 20 w.

:

W roku 1976 w skład Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Elbląskiej trafiła broszura - "Ramowy Regulamin Spółdzielni Kółek Rolniczych (SKR) w Markusach". Dlaczego ją wydano i kiedy to dokładnie nastąpiło nie wiemy. Dokument jest wydrukowany jako szablon z miejscami do wypełnienia (m.in. w nazwę dokumentu jest wpisana maszyną do pisania nazwa Markusy), strony także nie są ponumerowane. Dokument sugeruje, że powstał na podstawie rozporządzenia rady Ministrów z dnia 20.12.1974 r. w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy (Dz.U. nr 49, poz. 200 z 1974 r.). Z treści dokumentu wynika, że zakładem kieruje Dyrektor Spółdzielni następnie określono obowiązki zakładu pracy, w tym - wpisano maszyną do pisania adnotację o wypłacie wynagrodzenia w kasie SKR Markusy. W tym dziale poruszono kwestię zatrudniania kobiet i młodocianych, do której nawiązywały dwa załączniki do regulaminu. Dalej opisano obowiązki pracownika, porządek dzienny i organizację pracy (tutaj także maszynowo wpisano w szablon godziny pracy), urlopy lub zwolnienia z pracy. Regulamin precyzował nagrody i wyróżnienia, kary za naruszenie porządku i dyscypliny pracy. Do dokumentu dołączono dwa załączniki - "Wykaz prac, przy których zabronione jest zatrudnianie kobiet" oraz "Wykaz prac, przy których zabronione jest zatrudnianie młodocianych" z odpowiednimi tabelkami. Niniejszy dokument wchodził w życie w dwa tygodnie po podaniu go do wiadomości wszystkim pracownikom przez wywieszenie w portierniach. Na dokumencie brak jest podpisu lub pieczęci osoby odpowiedzialnej za jego wytworzenie.

:

XX w.

Place_of_issue:

Markusy

:

broszura

:

image/x.djvu

:

DŻS - VI

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej